Семинар по теме: «СИЛА. Собирание Силы» 30-31января 2015 года, г. Екатеринбург

29.12.2015


Человечество живет силой, купается в силе, ест и пьет ее. И при этом мы не знаем не только, как ею управлять, но и как ее просто видеть. Мы видим лишь её проявления в людях, животных или природных процессах…
"СВЯТОЧНАЯ СВОЗНАЯ БЕСЕДА", г.Иваново

29.12.2015


Приглашаем 5 января 2015 года в 12.00 на Святочную свозную беседу. "....Свозными или сборными беседами называли посиделки, приуроченные к Святкам, на которые собирались (свозились) из разных деревень..."
Святки 2016

29.12.2015


Приглашаем отыграть Святки 2016 на Дачи Невских ремесленных палат с 5 по 8 января 2016 г.
Следите за новостями
в наших группах:

Акафист к празднику успения пресвятой богородицы


Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Кондак 1

Из­бра́нной от всех ро­до́в Бо­жи­ей Ма­те­ри и Ца­ри́це, вос­хо­дя́щей от зем­ли́ к Не­бе­си́, бла­го­го­ве́йная пе́ния о пре­чест­не́м Твое́м Успе́нии при­но́сим ра­би́ Твои́, Бо­го­ро́ди­це. Ты же, я́ко и́му­щая по­бе́ду над сме́ртию, от вся́ких нас смер­то­но́сных бед сво­боди́, да зо­ве́м Ти:

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Икос 1

А́нгел пред­ста́тель по́слан бысть ре­щи́ Бо­го­ро́ди­це ко пре­ми́рным Ея́ воз­ше́ствие и при­и­ти́ предъ­яв­ле́ние к Ней Сы́ну Ея́ и Бо́гу, све́тло о Ней бли­ста́яся и стоя́, зо­вы́й та­ко­ва́я:

Ра́дуй­ся, пре­ра́до­ван­ная Ма́ти Ца­ре́ва;

Ра́дуй­ся, Не­бе́сная Ца­ри́це, Ма́ти Бо́га и Го́спо­да Не­бе­се́ и зем­ли́.

Ра́дуй­ся, пред­по­чте́нная пре­ве­ли́че­ством при­ше́ствия к Те­бе́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га;

Ра́дуй­ся, воз­ве­ли́чен­ная из­ве­ще́ни­ем Тво­е­го́ к Сы́ну от­ше́ствия.

Ра́дуй­ся, от всех ро­до́в Бо́гом из­бра́нная;

Ра́дуй­ся, свя­то́е вме­сти́ли­ще Сло́ва Бо́жия.

Ра́дуй­ся, про­ро́чес­ка­го про­ре­че́ния ис­пол­не́ние;

Ра́дуй­ся, Апо́сто­лом пре­чест­ны́й ве́нче.

Ра́дуй­ся, свя­ти́те­лем укра­ше́ние и свя­ще́нни­ком доб­ро́то;

Ра́дуй­ся, пра­ви́те­лем удоб­ре́ние и дер­жа́во.

Ра́дуй­ся, Бо­го­му́дрых и́но­ков воз­ве­де́ние к Го́рне­му Ца́рствию;

Ра́дуй­ся, от­вер­за́ющая ра́йския две́ри хри­стиа́нско­му ро́ду, при́сно Тя бла­жа́ще­му.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 2

Ви́дя­ще Апо́сто­лов лик, все­си́льным ма­но­ве́ни­ем от ко­не́ц зем­ли́ на о́бла­цех пред­ста́вших ко Пре­чест­но́му Тво­е­му́, Пре­не­по­ро́чная, Успе́нию, свя­щен­но­на­ча́льни­цы: Ди­о­ни́сий — не­бе́сный таи́нник, Иеро­фе́й ди́вный и Ти­мо­фе́й с Бо­го­ле́пною че́стию свя­ще́нства поя́ху Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 2

Ра­зу́мная вся тварь, ста­ре́йшая чи­но­на­ча́лия а́нгель­ская при­и­до́ша со свои́м Ца­ре́м, И́же во Своя́ жи­во­на­ча́льней­шия ру́це ду́шу Ма́те­ре Сво­ея́ прия́т; те́плый же ве́рою Петр со сле­за́ми мно́гая к Ней из­ре­че́, зо­вы́й:

Ра́дуй­ся, ко пре­ми́рным, Ма́ти Твор­ца́ ми́ру, вос­хо­дя́щая;

Ра́дуй­ся, к пре­не­бе́сным, про­ст­ра́нней­шая не­бе́с, взе́млю­ща­я­ся.

Ра́дуй­ся, чет­ве­ро­ча́стное сти­хи́й освя­ти́вшая Твои́м вос­хож­де́ни­ем;

Ра́дуй­ся, Не­бе́сных воз­ве­се­ли́вшая Твои́м пре­хож­де́ни­ем.

Ра́дуй­ся, во Иеру­са­ли́м Го́рний пре­к­ра́сный прия́тая;

Ра́дуй­ся, в не­ру­ко­тво­ре́нныя хра́мы пре­ра́дост­но вше́дшая.

Ра́дуй­ся, Хе­ру­ви́мов и Се­ра­фи́мов Ца­ри́це;

Ра́дуй­ся, Ар­ха́нге­лов Вла­ды́чи­це.

Ра́дуй­ся, при­бе́жи­ще ве́рных и из­бав­ле́ние;

Ра́дуй­ся, до­стоя́нию Тво­е­му́ по́мощь и за­щи́ще­ние.

Ра́дуй­ся, о всем ми́ре хри­стиа́нстем к Бо́гу Хо­да́та­и­це;

Ра́дуй­ся, благ вся́чес­ких Все­б­лага́я По­да́тель­ни­це.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шня­го вос­хи́ти от Ин­ди́и Фо­му́, за не́кое из­во­ле́ние Бо́жие не при­лу́чшу­ся ему́ в пре­чест­но́е успе́ние Бо­го­ма́те­ре, и пред­по­ста́ви жи­во­прие́мно­му Ея́ гро́бу, и́же, Пре­ста́вль­шу­ю­ся при­ни́к ви́де­ти, ура­зу­ме́ воз­не­се́нную на Не­бе­са́ с те́лом и, ве́ро­вав, о сем возо­пи́: Ал­ли­лу́иа.

Икос 3

Име́я в се­бе́ по­мыш­ле́ние уче­ни́к, я́ко Бо́жи­им смот­ре́ни­ем бе ему́ не об­ре­сти́ся ко про­вож­де́нию Бо­го­ма́те­ре с про́чи­ми вку́пе, об­ра́до­ван быв о без­сме́рт­нем Ея́ Успе́нии, сия́ во­пия́ше к Ней:

Ра́дуй­ся, вос­прие́мле­мая от зем­ли́ дла́нь­ма Сы́на Тво­е­го́;

Ра́дуй­ся, ко пре­вы́шним воз­ше́дшая на­сла­жда́ти­ся сла́вы Его́.

Ра́дуй­ся, про­вож­да́емая от всех чи­но­на­ча́лий а́нгель­ских в Го́рняя;

Ра́дуй­ся, подъе́мле­мая Хе­ру­ви́мы в Не­бе́сная и Надне­бе́сная.

Ра́дуй­ся, в Не­бе́сных вра­те́х от ста­ре́йших Сил ве­ле­ле́пно пе́снь­ми воз­но­си́мая;

Ра́дуй­ся, от всех Не­бе́сных гра́ждан окру­жа́емая и бла­жи́мая.

Ра́дуй­ся, Не́бо зем­но́е, к Го́рне­му се­ле́нию воз­вы́шен­ное;

Ра́дуй­ся, Пре­сто́ле Гос­по́день, от зем­ли́ воз­не­се́нный в Ца́рствие Не­бе́сное.

Ра́дуй­ся, пред­ста́тель­ство на́ше и кре́пкое за­ступ­ле́ние;

Ра́дуй­ся, гре́шни­ком Спо­ру́чни­це во спа­се́ние.

Ра́дуй­ся, Хри­стиа́ном Ца­ри́це и по Бо́зе На­де́ждо Не­бе́сна­го Ца́рствия;

Ра́дуй­ся, Ма́ти Жи­во­та́ и по Го́спо­де нам упо­ва́ние жи́зни ве́чныя.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я Аф­фо́ний по­мыш­ле́ний не­ве́рных и зря Бо­го­но́сны­ми Апо́сто­лы Бо­го­ма́те­ре Пре­чест­но́е Те́ло все­че́стне ко гро́бу не­се́нное, ко опро­вер­же́нию устре­ми́ся; вне­за́пу же, егда́ со ослеп­ле́ни­ем о́чию ру́це его́ отъя́те ко од­ру́ при­леп­ле́не ви́ся­сте, ве́рою Ма́терь Бо́жию ис­по­ве́да­ше, во­пия́ Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав­ше таи́нни­цы и са­мо­ви́дцы Сло́ва А́нге­лов, пою́щих пре­вы́шни­ми пе́снь­ми при по­гре­бе́нии Бо­го­прия́тна­го те́ла Бо́жия Ма́те­ре, и честь по­да́ти хо­тя́ще Бо­го­уго́дную, пот­ща́ша­ся сог­ла́сно пе́ти, гла­го́лю­ще:

Ра́дуй­ся, бла­го­ве́стие прие́мшая о пре­ше́ствии Твое́м в Го́рнее Ца́рствие;

Ра́дуй­ся, от бла­го­ве­сти́вша­го Гав­рии́ла прие́мшая ра́дост­на­го рая́ вра́вие.

Ра́дуй­ся, пре­чест­но́е хе­ру­ви́мское мно́же­ство про­све­ти́вшая;

Ра́дуй­ся, прес­ла́вное се­ра­фи́мское есте­ство́ воз­ра́до­вав­шая.

Ра́дуй­ся, от пат­риа́рхов про­об­ра­зо­ва́нная;

Ра́дуй­ся, от про­ро́ков пред­воз­ве­ще́нная.

Ра́дуй­ся, злу́ю де́рзость Аф­фо́ни­е­ву ско́ро от­мсти́в­шая;

Ра́дуй­ся, ис­це­ле́ние то­му́жде по­да́вшая.

Ра́дуй­ся, об­ра­ти́вшая в ве́ру Аф­фо́ни­е­во не­ве́рие;

Ра́дуй­ся, ве́рное то­го́ прие́мшая ис­по­ве́да­ние.

Ра́дуй­ся, воз­во­дя́щая к Не­бе­си́ лю­бо́вь и ве́ру к Те­бе́ иму́щих;

Ра́дуй­ся, спа­са́ющая ве́рою и́мя Твое́ при­зы­ва́ющих.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 5

Бо­го­те́чныя зве́зды, Апо́сто­ли свя­ти́и, в под­не­бе́сней раз­се́ян­нии ра́ди Ева́нге­лия, вос­хи­ще́ни бы́ша на о́бла­цех, по ши­ро­те́ воз­ду́шней, ко по­гре­бе́нию Ма́те­ре Гос­по́дни, Ю́же пе́нь­ми и пе́снь­ми про­вож­да́юще, с Не­ве­ще́ствен­ны­ми взы­ва́ху: Ал­ли­лу́иа.

Икос 5

Ви́дев­ше Бо­го­ви́дцы сво­е­го́ Вла­ды́ку, в ру́це Ма́те­ре Сво­ея́ ду́шу прие́мша, и Го́спо­да То­го́ ра­зу­ме́вше, пот­ща́ша­ся свя­щен­нос­ло́вия пе́снь­ми бла­гос­ло́вне вос­пе́ти Ю:

Ра́дуй­ся, Ца­ри́це, над все́ми Ца́рству­ю­ща­го но­си́вшая;

Ра́дуй­ся, и Са­ма́ ру­ка́ма Его́ Сы­но́вни­ма но­си́мая.

Ра́дуй­ся, ски́пт­ре ца́рский в Хри­сто́вой дес­ни́це;

Ра́дуй­ся, в руце́ Но́я ветвь го­лу­би́цы.

Ра́дуй­ся, же́зле Ааро́нов, про­зя́бший не­тле́ние;

Ра́дуй­ся, кри́не не­увя­да­е­мый, про­цве́тший без­сме́ртие.

Ра́дуй­ся, Бо­го­от­ца́ Да­ви́да цев­ни́це Бо­го­дох­но­ве́нная;

Ра́дуй­ся, про­ро́че­ствия его́ воз­ста́вшая сло́во, псал­ти́рю и гу́сли пре­к­ра́сныя.

Ра́дуй­ся, оду­шев­ле́нный свя­ты́ни Гос­по́дни ки­во́те;

Ра́дуй­ся, в по­ко́й Гос­по́день вос­кре́сший наш жи­во­те́.

Ра́дуй­ся, ски́ние, от Хе­ру­ви́мов осе­ня́емая;

Ра́дуй­ся, Свя­та́я свя­ты́х, от Се­ра­фи́мов гла­го́ле­мая.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 6

Про­по­ве́дни­цы Бо­го­но́снии Апо́сто­ли, по от­ше́ствии ко пре­ми́рным Бо́жия Ма́те­ре во о́бщем се­де́нии обы́чныя тра­пе́зы бы́вше и пред­ло­же́ние ча́сти хле́ба во И́мя Гос­по́дне воз­но­ся́ще, вне­за́пу свы́ше Бо­го­ро́ди­цу Ца­ри́цу, при­ше́дшую со све­то­но́сны­ми А́нге­лы, зря́ху и, мир тем от Сы́на и Бо́га по­да́вшую слы́шав­ше, воз­гла­си́ша о сем: Ал­ли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ нам Со́лн­це пра́вды, Хри­сто́с Бог от Твои́х пре­чи́стых ло­же́сн, во́лею и бла­го­ра­зу́ми­ем про­по­ве́да­ния чрез Апо́сто­лы мир про­све­ти́ и Тя, Бо­го­ма́терь, от ро́да и в род прос­ла́ви. Те́мже и мы вси убла­жа́ем Тя, во­пию́ще Ти:

Ра́дуй­ся, Прис­нобла­же́нная от всех ро­до́в во ве́ки;

Ра́дуй­ся, бла­го­у­т­ро́бная и Ми́ло­сти­вая на че­ло­ве́ки.

Ра́дуй­ся, уче­ни́чес­ко­му ли́ку обе­ща́ние ис­по́лнив­шая;

Ра́дуй­ся, при­се­ще́ни­ем Твои́м от Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га мир то­му́ по­да́вшая.

Ра́дуй­ся, все­же­ла́тель­ное свя­ты́х сла́дкое зре́ние;

Ра́дуй­ся, пре­по­до́бных ма­те­ре́й и дев свя­ты́х все­ве­се­ля́щее ра́до­ва­ние.

Ра́дуй­ся, пре­хо­дя́щая ра́йское се­ле́ние пра́вед­ных;

Ра́дуй­ся, по­се­ща́ющая всех во сла́ве не­бе́сней су́щих.

Ра́дуй­ся, на­ча́ло че­ло­ве́чес­ка­го спа­се́ния;

Ра́дуй­ся, ис­пол­не́ние всех бла­ги́х же­ла́ния.

Ра́дуй­ся, по Бо́зе, Ца­ре́ ца́рству­ю­щих, Бо­го­ро́ди­це Ца­ри́це;

Ра́дуй­ся, по Го́спо­де гос­по́дству­ю­щих, Вла­ды́це на́шем, Гос­по­же́ и Вла­ды́чи­це.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́щих всех с ве́рою вхо­ди́ти в храм Твой свя­ты́й, Бо­го­ро́ди­це, при́сно спа­са́еши и сла́вя­щих Тя от вся́ких на­па́стей и бед сво­бож­да́еши; те́мже и бла­го­ве́рным лю́дем, прис­нобла­жа́щим Тя, по­бе́ды на со­про­ти́вныя да́руй и вся ко спа­се́нию про­ше́ния нам по­да­вай, о сем мо­ля́щим­ся Те­бе́ и пою́щим Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую по­ка­за́ тварь, я́вль­ся нам, всех Тво­ре́ц Гос­по́дь То­бо́ю, Бо­го­ро́ди­це. Ты же сро́дное про­мыш­ле́ние о нас к Не­му́ иму́щи, че́стне по­чи­та́ющих пре­чест­но́е Твое́ Успе́ние, при­и­ми́ си­це­ва́я Те­бе́ во­пию́щих:

Ра́дуй­ся, Ма́ти Бо́гу, из­бра́нная от зем­ны́х;

Ра́дуй­ся, пре­вы́шшая зем­ны́х и Не­бе́сных.

Ра́дуй­ся, Хе­ру­ви́мов и Се­ра­фи́мов го­ре́ пре­воз­ше́дшая;

Ра́дуй­ся, лик уче­ни́чес­кий о́бла­ком ко по­гре­бе́нию Ти до́ле со­во­ку́пль­шая.

Ра́дуй­ся, Фо­му́ по по­гре­бе́нии Твое́м си́лою Бо́жи­ею пред­по­ста́вив­шая из­ря́днее;

Ра́дуй­ся, чрез не­го́ уве́рив­шая Твое́ на Не́бо с пло́тию пре­се­ле́ние.

Ра́дуй­ся, кра­со­то́ю всех доб­ро­де́те­лей укра­ше́нная;

Ра́дуй­ся, крас­не́йше­му па́че сы­но́в че­ло­ве́чес­ких Сы́но­ви Сво­е­му́ со­при­чте́нная.

Ра́дуй­ся, я́ко фи́никс, пло́тию вос­кре́сшею про­цве́тшая;

Ра́дуй­ся, я́ко кедр в Ли­ва́не не­бе́сном, ум­но́жив­ша­я­ся.

Ра́дуй­ся, дре́во жи­во­та́, на­саж­де́нное по­сре­де́ рая́ пре­вы́шня­го;

Ра́дуй­ся, ков­че́же мы́слен­ный воз­вы́шен­ный в Го́рняя от по­то́па сме́рт­на­го.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 8

Стра́нно в пре­вы́шних ве́ду­ще Тя, Из­бра́нная, я́ко со́лн­це, Вла­ды́чи­це, внутрь пре­не­бе́сных не­до­мы́сли­мых кра­со́т и не­из­ре­че́нных доб­ро́т, уми́льно к Сы́ну и Бо́гу, дла́нь­ма Его́ дер­жи́му, воз­ше́дшую и пре­ра́дост­но прек­ло́нь­шу­ю­ся жи­во­на­ча́льней Его́ дес­ни́це, о сем не­пре­ста́нно во­пие́м: Ал­ли­лу́иа.

Икос 8

Вся бы́вши го­ре́, к Не­бе́сным взя́та и, зем­ны́х не остав­ля́ющи, Бо­го­ма́ти, ру­ка́ма Сы­но́вни­ма но­си́ма, в не­за­хо­ди́мая вни́де, во о́ный град все­све­тя́щий и пре­к­ра́сный, Иеру­са­ли́м вы́шний, Хе­ру­ви́мы об­стои́ма со все́ми Не­бе́сны­ми си́ла­ми, иде́же слы́шит пою́щих сия́:

Ра́дуй­ся, Ея́же пре­свя­та́я ду­ша́ в вы́шнем все­све́тлом Сио́не все­ля́ет­ся;

Ра́дуй­ся, Ея́же и не­тле́нное те́ло та́мож­де с ду­ше́ю ку́пно про­слав­ля́ет­ся.

Ра́дуй­ся, вше́дшая в пре­сто́льный град Са­ма­го́ Все­дер­жи́те­ля;

Ра́дуй­ся, воз­не́сша­я­ся в пре­к­ра́сный рай Вы́шня­го На­са­ди́те­ля.

Ра́дуй­ся, пре­не­се́нная во град, ос­но­ва́нный от ка́ме­ней все­све­тя́щих;

Ра́дуй­ся, вве­де́нная во огра́ду, об­стои́мую во́и сил пре­вы́шних.

Ра́дуй­ся, пре­вы́шше Не­бе́с во бла­го­ле́пие Бо́жие взя́­тая;

Ра́дуй­ся, па́че всех не­ве­ще́ствен­ных умо́в по­чте́нная.

Ра́дуй­ся, при­но­ся́щая к Сы́ну Сво­е­му́ и Бо́гу мо­ле́ние ве́рных;

Ра́дуй­ся, и Са­ма́ не­пре­ста́нно у Пре­сто́ла Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га мо­ля́ща­я­ся о всех.

Ра́дуй­ся, Пред­ста́тель­ни­це к Бо́гу, мир спа­са́ющая;

Ра́дуй­ся, За­сту́пни­це, ро́ду хри­стиа́нско­му от Бо́га да­ро­ва́нная.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 9

Вся́кое есте­ство́ а́нгель­ское пре­воз­но́сит Тя, Бо­го­ро́ди­це, че­ло­ве́че­стии же ро́ди вси Ма́терь Тя Бо́жию сла́вим и по­чи­та́ем пре­чест­но́е Твое́ Успе́ние, Ца­ри́це: Те­бе́ бо ра́ди зем­ни́и Не­бе́сным со­во­куп­ля́ют­ся, сог­ла́сно пою́ще Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́йства Бо­го­ве­ща́нных про­ро́чес­ких ре­че́ний ны́не зрим о Те­бе́ сбы́вша­я­ся, Бо­го­ро́ди­це, я́ко вои́сти­ну Бо́га пло́тию ро­ди­ла́ еси́ нам. Те́мже та́ин­ству сло­ве­се́ Бо́жия ве́ру­ю­ще, во­пие́м:

Ра́дуй­ся, за­ко́на и про­ро́ков гла­ви́зно со­вер­ше́нная;

Ра́дуй­ся, звез­до́ Иа́ков­ля, Ва­лаа́мом про­ро­ко­ва́нная.

Ра́дуй­ся, од­ре́ Ца­ря́ Ве­ли́ка­го, ве­ща́нный Со­ло­мо́ном;

Ра́дуй­ся, ру­но́, оро­ше́нное Иису́сом, об­ра­зо­ва́нное Ге­део́ном.

Ра́дуй­ся, Не­опа­ли́мая Ку­пи­но́, за­ко­но­по­ло́жни­ком пред­зри́мая;

Ра́дуй­ся, го­ро́ свя­та́я, му́жем же­ла́ния усмот­ре́нная.

Ра́дуй­ся, ле́стви­це не­бе́сная, Иа́ко­вом пре­дви́ди­мая;

Ра́дуй­ся, две́ре не­про­хо­ди́мая, Ие­зе­кии́лем пред­зри́мая.

Ра́дуй­ся, со́лн­це се­ле́ния Хри­сто́ва, псал­мо­пе́вцем предъ­яв­ле́нное;

Ра́дуй­ся, та́ин­ство, мно­го­об­ра́зне про­ро́ки про­на­ре­че́нное.

Ра́дуй­ся, про­ро́чес­ких гла­го́л всех, пред­ре­че́нных о Те­бе́, ко­не́ц при­не́сшая;

Ра́дуй­ся, Вы́шня­го смот­ре́ния вся за спа­се́ние ми́ра со­вер­ши́вшая.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 10

Спа­сти́ хо­тя́ мир, И́же всех Гос­по́дь от зем­на́го Тя ро́да из­бра́ в Ма́терь Се­бе́ и, нас ра́ди быв че­ло­ве́к, взы́де, от­ню́ду­же сни́де, к Не­бе­си́ от зем­ли́, и Те­бе́ с Со­бо́ю воз­ве­де́ ко пре­бы­ва́нию во сла́ве ве́чней и со­ца́рство­ва­нию с Со­бо́ю, кон­ца́ не иму́ще­му, Те́мже, я́ко Бог, слы́шит от всех: Ал­ли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ ве́рным, Бо­го­ро́ди­це Де́во, и за­ступ­ле́ние всем, к Те­бе́ при­бе­га́ющим, и́бо Не­бе­се́ и зем­ли́ Тво­ре́ц, от Те­бе́ пло́тию про­ше́д, Пре­чи́стая, ду́хом и те́лом в Не­бе́сная Тя пре­се­ли́, ко бли­жа́йше­му пред­ста́тель­ству о всех, и́хже при­гла­ша́ти на­учи́:

Ра́дуй­ся, гра́де Ца­ря́ Ве­ли́ка­го вер­ху́ горы́ Не­бе́сныя;

Ра́дуй­ся, сте­но́ и по­к­ро́ве, не кры́ющий­ся от на́ше­го при­те­ка́ния.

Ра́дуй­ся, ве́рным на вра­ги́ по­со́бству­ю­щая;

Ра́дуй­ся, на­ше́ствия ага́рян­ская по­беж­да́ющая.

Ра́дуй­ся, ве́ры бла­го­че­сти́выя не­дви́жи­мое со­хра­не́ние;

Ра́дуй­ся, ере­ти́че­ству­ю­щих пол­ко́в ра­зо­ре́ние.

Ра́дуй­ся, ра́дость и уми­ре́ние ми́ру су́щая;

Ра́дуй­ся, все­гу­би́тель­на­го а́да по­пра́вшая.

Ра́дуй­ся, во́ин­ству­ю­щих на плоть це­ло­му́дри­ем из­ря́дное вен­ча́ние;

Ра́дуй­ся, му́че­ни­че­ских по­́дви­гов все­чест­но́е про­слав­ле́ние.

Ра́дуй­ся, пре­по­до́бных тру­до́м Хо­да́та­и­це бла­же́нна­го упо­кое́ния;

Ра́дуй­ся, и́но­ком бла­госкор­бя́щим По­да́тель­ни­це ве́чна­го ра́до­ва­ния.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 11

Пе́ние вся́кое Бо­го­дух­но­ве́нных пе́сней не до­вле́ет от нас ко по­хва­ле́ все­чест­на́го Успе́ния Тво­е­го́, Все­хва́льная Вла­ды́чи­це, Ца­ри́це Бо­го­ро́ди­це, но усе́рд­но Те­бе́ при­но́сим, я́ко Ма­те­ри Ца­ря́ всех, сми­ре́нное мо­ле́ние на́ше, с Не­бе́сны­ми чи́нми пою́ще Еди́но­му до­сто́йно про­слав­ля́юще­му Тя Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­прие́мная све­ща́ и́стин­на­го Све́та су́щим нам на зем­ли́ я́вль­ши­ся, ду́ши про­све­ща́еши и чту́щих Твое́ все­чест­но́е пре­став­ле́ние к ра́зу­му Бо­же́ствен­но­му на­став­ля́еши, да пое́м Ти си­це­ва́я:

Ра́дуй­ся, све­ще́ не­уга­си́мая ог­ня́ не­ве­ще́ствен­на­го;

Ра́дуй­ся, за­ре́ не­за­хо­ди́мая Све́та не­ве­че́рня­го.

Ра́дуй­ся, лу­но́, от Со́лн­ца пра́вды об­ли­ста­ва́емая;

Ра́дуй­ся, све́тло­сте, во тьме све­тя́щая.

Ра́дуй­ся, све­ти́льни­че, на све́щни­це превы́ш­нем по­ста́влен­ный;

Ра́дуй­ся, ис­то́чни­че жи́зни, из гро́ба во свет из­ве­де́нный.

Ра́дуй­ся, Ма́ти Све́та у́мна­го, бла­го­че­сти́вых ду́ши про­све­ща́юща­го;

Ра́дуй­ся, Ма́ти всех Бо́га, озло́блен­ных ду́ши уте­ша́юща­го.

Ра́дуй­ся, упо­ва́ющим на Тя жи­во­та́ ко­не́ц не­по­сты́дный да́ру­ю­щая;

Ра́дуй­ся, до­стоя́ние Бо́жи­им и Свои́м ра­бо́м на Су­де́ Сы́на Тво­е­го́ одес­ну́ю Его́ устроя́ющая.

Ра́дуй­ся, Преб­ла­же́нная, я́ко То­бо́ю бла­же́ни есмы и мы, и́же По­мо́щни­цу Тя и́ма­мы;

Ра́дуй­ся, Пре­бла­го­сло­ве́нная в род и род, я́ко Гос­по́дь с То­бо́ю, и То­бо́ю с на́ми.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть вы­со­ко­пре­сто́льныя сла́вы, на не­бе­се́х да­ро­ва́нную Бо­го­ма́те­ри, по­чте́нной се­де́ни­ем одес­ну́ю Сы́на Ея́ и Бо́га ви́дя­ще го́рнии умы́, подъя́ша Ю Пре­сто́ли и Си́лы, окру­жи́ша На­ча́ла и Вла́сти, при­па­до́ша стра́шнии Хе­ру­ви́ми, Се­ра­фи́ми и Гос­по́дства, со Ар­ха́нге­лы и А́нге­лы во­пию́ще: Ал­ли­лу́иа.

Икос 12

Пою́ще все­чест­но́е Твое́ Успе́ние, вос­хва­ля́ем вси ко пре­не­бе́сным воз­с­ше́ствие Твое́, Ца­ри́це Бо­го­ма́ти. Ты же освя­ти́, прос­ла́ви и спа­си́ всех, лю­бо́вию пою́щих Те­бе́:

Ра́дуй­ся, очи́стив­шая зе́млю пре­чи́сты­ми ног Твои́х сто­па́ми;

Ра́дуй­ся, освя­ти́вшая воз­ду́х вос­хож­де́ни­ем Твои́м к Не­бе­си́.

Ра́дуй­ся, на Не­бе́сный круг воз­сту­пи́вшая;

Ра́дуй­ся, вся доб­ро́ты не­из­ре́чен­ныя зря́щая.

Ра́дуй­ся, во сла́ве при­се­дя́щая пре­сто́лу Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га;

Ра́дуй­ся, с Сы́ном и Бо́гом веч­но ца́рству­ю­щая.

Ра́дуй­ся, кра­со­то́ в дес­ни́це Гос­по́дней, укра­ша́ющая бла­жа́щих Тя всех Не­бе́сных;

Ра́дуй­ся, об­ра́до­ван­ная на­де́яни­ем на Тя всех зем­ны́х.

Ра́дуй­ся, об­ле­че́нная в со́лн­це, сия́ющая бла­го­да́тию и сла́вою всей все­ле́нней;

Ра́дуй­ся, обе­ща́вшая со­хра­ня́ти и спа­са́ти при­зы­ва́ющих Тя всех в под­не­бе́сней.

Ра́дуй­ся, от хри­стиа́нских ро­до́в Ма́ти Бо́жия по­чи­та́емая и Бо­го­ро́ди­ца име­ну́емая;

Ра́дуй­ся, от во­сто́к со́лн­ца до за́пад прес­ла́вно и пра­вос­ла́вно от всех бла­го­че­сти́вых сла́ви­мая.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 13

О Все­пе́тая Ма́ти Без­сме́рт­на­го Ца­ря́ Не­бе­се́ и зем­ли́, Хри­ста́ Бо́га на́ше­го, жи­ву́щая и по сме́рти, ны́неш­няя при­но­ше́ния о все­чест­но́м Твое́м Успе́нии от нас прие́мши, в жи́зни сей и в сме́рт­нем успе́нии на́шем от вся́кия на­па́сти, бед и му́ки из­ба́ви и Не­бе́сна­го Ца́рствия нас, Ца­ри́це, спо­до́би, о Те­бе́ во­пию́щих: Ал­ли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся три­жды, за­те́м икос 1 и кондак 1)

Мо­ли́тва на Успе́ние Пре­свя­той Бо­го­ро́ди­цы

О Пре­свя­та́я Бо­го­ро́ди­це Де́во, Вла­ды́чи­це, вы́шшая А́нгел и Ар­ха́нгел и всея́ тва́ри Чест­не́йшая, а́нгель­ское ве­ли́кое удив­ле́ние, про­ро́чес­кая вы­со́кая про́по­ведь, апо́столь­ская прес­ла́вная по­хва­ло́, свя­ти́те­лей из­ря́дное укра­ше́ние, му́че­ни­ков кре́пкое утвер­жде́ние, и́но­ков спа­си́тель­ное на­став­ле́ние, по́стни­ков не­из­не­мо­га́ющее воз­дер­жа́ние, де́вству­ю­щих чисто­то́ и сла́во, ма­те­ре́й ти́хое ве­се́лие, мла­де́нцев му́дро­сте и на­ка­за́ние, вдо­ви́ц и си́рых Кор­ми́тель­ни­це, на­ги́х одея́ние, бо­ля́щих зд­ра́вие, пле́нни­ков из­бав­ле́ние, по мо́рю пла́ва­ю­щих ти­ши­но́, обу­ре­ва́емых не­бу́рное при­ста́ни­ще, блуж­да́ющих не­тру́дная На­ста́вни­це, пу­те­ше́ству­ю­щих ле́гкое про­хож­де́ние, труж­да́ющих­ся бла­го́е по­ко́ище, в бе­да́х су́щих ско́рая За­сту́пни­це, оби́ди­мых По­к­ро́ве и при­бе́жи­ще, не­на­де́ющих­ся на­де́яние, тре́бу­ю­щих По­мо́щни­це, пе­ча́льных при́сное уте­ше́ние, не­на­ви́ди­мых лю­бо́вное сми­ре́ние, гре́шни­ков спа­се́ние и к Бо́гу при­свое́ние, пра­во­ве́рных всех тве́рдое ограж­де́ние, не­по­бе­ди́мое по­мо­же́ние и за­ступ­ле́ние! То­бо́ю нам, Вла­ды́чи­це, Не­ви́ди­мый ви́дим бысть, и Те­бе́ моль­бу́ при­но́сим, Гос­по­же́, гре́шнии ра­би́ Твои́: О Пре­ми́ло­сти­вая и Пре­чу́дная Све́та у́мна­го Ца­ри́це, ро́жд­шая Ца­ря́ Хри­ста́, Бо́га на́ше­го, Жи­во­да́вца всех, от не­бе́сных сла́ви­мая и от зем­ны́х хва­ли́мая, а́нгель­ский уме́, све­то­за́рная звез­до́, свя­ты́х Пре­свя­те́йшая, Вла­ды́чи­це всех тва́рей, Бо­го­ле́пная Де­ви́це, Не­скве́рная Не­ве́сто, па­ла́то Ду́ха Пре­свя­та́го, о́гнен­ный Пре­сто́ле Не­ви́ди­ма­го Ца­ря́, не­бе́сный ки­во́те, но­си́ло Сло́ва Бо́жия, ог­не­об­ра́зная ко­лес­ни́це, по­ко́ище Жи­ва́го Бо́га, не­из­ре­че́нное со­став­ле́ние пло́ти Хри­сто́вы, гнез­до́ Ор­ла́ Не­бе́сна­го, Го́рли­це Бо­гог­ла́сная, Го­лу­би́це кро́ткая, ти́хая и не­зло́би­вая, Ма́ти ча­до­лю­би́вая, ми́ло­стей бе́зд­но, раз­вер­га́ющая ту́чу гне­ва Бо́жия, не­из­ме­ри́мая глу­би­но́, не­из­ре­че́нная та́йно, не­све́до­мое чу́до, нерукот­во­ре́нная Це́ркве Еди́на­го Ца­ря́ всех век, бла­го­уха́нное ка­ди́ло, чест­на́я баг­ря­ни́це, Бо­гот­ка́нная пор­фи́ро, ду­ше́вный раю́, жи­во­но́сна­го са́да о́трас­ле, цве́те пре­к­ра́сный, про­цве́тший нам не­бе́сное ве­се́лие, гро́зде спа­се́ния на́ше­го, ча́ше Ца­ря́ Не­бе́сна­го, в ней­же рас­тво­ри́ся от Ду́ха Свя­та́го ви­но́ не­ис­чер­па́емыя бла­го­да́ти, Хо­да́та­и­це за­ко́на, за­ча́ло и́стин­ныя ве́ры Хри­сто́вы не­по­ко­ле­би́мый сто́лпе, ме­чу́ я́ро­сти Бо́жия на бо­го­про­ти́вных, бе­со́в устра­ше́ние, во бра́нех по­беж­де́ние, хри­стиа́н всех не­ло́жная Хра­ни́тель­ни­це и ми́ра все­го́ из­ве́стное спа­се́ние! О Все­ми́ло­сти­вая Гос­по­же́, Де́во Вла­ды́чи­це, Бо­го­ро́ди­це, услы́ши нас, мо­ля́щих­ся Те­бе́, и яви́ ми́лость Твою́ на лю́­дех Твои́х, мо­ли́ Сы́на Сво­е­го́ из­ба­ви­ти­ся нам от вся́ка­го зла и со­хра­ни́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и стра­ну́ ве́рных, и лю́ди, бла­го­че́стно при­бе­га́ющия и при­зы­ва́ющия и́мя Твое́ свя­то́е, от вся́кия на­па́сти, гу­би́тель­ства, гла́да, тру́са, по­то́па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ствия ино­пле­ме́нни­ков и меж­до­усо́бныя бра́ни, от вся́кия бо­ле́зни и вся́ка­го об­стоя́ния, да ни ра́на­ми, ни пре­ще́ни­ем, ни мо́ром, ни вся́ким пра́вед­ным гне́вом Бо́жи­им ума́лят­ся ра­би́ Твои́. Но со­блю­да́й и спа­са́й ми́ло­стию Свое́ю, Гос­по­же́, за ны мо­ля́щи­ся, и по­ле́зное бла­го­рас­тво­ре́ние воз­ду́ха во вре́ме­ни пло́дна­го при­но­ше́ния нам да́руй. Об­лег­чи́, воз­ста́ви и по­ми́луй, Пре­ми́ло­сти­вая Вла­ды́чи­це, Бо­го­ро́ди­це пре­пе́тая, во вся́кой бе­де́ и нуж­де́ су́щия. По­мя­ни́ ра­бы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воз­ды­ха́ния на́ше­го, и об­но­ви́ нас бла́го­стию Сво­ея́ ми́ло­сти, да со бла­го­да­ре́ни­ем уте­ша́ем­ся, об­ре́тше Тя По­мо́щни­цу. Уми­ло­се́рди­ся, Гос­по­же́ Пре­чи́стая, на не­мощ­ны́я лю́ди Твоя́, На­де́ждо на́ша. Раз­се́ян­ныя со­бе­ри́, за­блу́дшия на путь пра́вый на­ста́ви, от­па́дшия от бла­го­че­сти́выя оте́чес­кия ве́ры па́ки воз­вра­ти́, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя вра­зу­ми́, мла­де́нцы вос­пи­та́й и прос­ла́ви сла́вя­щия Тя, из­ря́днее же — Це́рковь Сы́на Тво­е­го́ соб­люди́ и со­хра­ни́ в дол­го­ту́ дний. О Ми́ло­сти­вая и Пре­ми́ло­сти­вая Ца­ри́це Не­бе­се́ и зем­ли́, Бо­го­ро́ди­це Прис­но­де́во! Хо­да́тай­ством Твои́м по­ми́луй стра­ну́ на́шу и во́ин­ство ея́ и вся пра­вос­ла́вныя хри­стиа́ны, со­хра­ня́ющи их под кро́вом ми́ло­сти Тво­ея́, ри́зою Твое́ю чест­но́ю за­щи­ти́ и мо­ли́ из Те­бе́ вопло́щша­го­ся без се́ме­не Хри­ста́, Бо́га на́ше­го, да пре­поя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́ди­мыя и не­ви́ди­мыя вра­ги́ на́ша. Спа­си́ же и по­ми́луй, Гос­по­же́, Ве­ли́ка­го Гос­по­ди́на и От­ца́ на́ше­го (имя), Свя­те́йше­го Пат­риа́рха Моско́вско­го и всея́ Ру­си́, прео­свя­ще́нныя мит­ро­по­ли́ты, ар­хи­епи́ско­пы и епи́ско­пы пра­вос­ла́вныя, ие­ре́и же и диа́ко­ны и весь при́­чет цер­ко́вный, и весь мо­на́ше­ский чин, и вся пра­во­ве́рныя лю́ди, по­кло­ня́ющи­я­ся и мо­ля́щи­я­ся пред чест­но́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас при­з­ре́ни­ем ми́ло­стив­на­го Тво­е­го́ за­ступ­ле́ния, воз­дви́гни нас из глу­би­ны́ гре­хо́вныя и про­све­ти́ о́чи сер­де́чныя ко зре́нию спа­се́ния, ми́ло­сти­ва нам бу́ди зде и на Стра́шнем Су­де́ Сы́на Тво­е­го́ о нас умо­ли́, пре­ста́вль­ши­я­ся во бла­го­че́стии от жи­тия́ се­го́ ра­бы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нге­лы и Ар­ха́нге­лы и со все́ми свя­ты́ми при­чти́, да одес­ну́ю Сы́на Тво­е­го́ Бо́га пред­ста́нут, и мо­ли́твою Твое́ю спо­до́би вся пра­вос­ла́вныя хри­стиа́ны со Хри­сто́м жи́ти и ра́до­сти а́нгель­ския в Не­бе́сных се­ле́ни­их на­сла­жда́ти­ся. Ты бо еси́, Гос­по­же́, сла́ва Не­бе́сных и упо­ва́ние зем­ны́х, Ты на́ша На­де́жда и За­сту́пни­ца всех при­те­ка́ющих к Те­бе́ и Тво­ея́ свя­ты́я по́мо­щи про­ся́щих. Ты Мо­ле́бни­ца на́ша те́плая к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́ше­му. Твоя́ Ма́тер­няя мо­ли́тва мно́го мо́жет на умо­ле́ние Вла­ды́ки, и Твои́м пред­ста́тель­ством ко Пре­сто́лу бла­го­да́ти Пре­свя­ты́х и Жи­во­тво­ря́щих Его́ Та́ин при­сту­па́ти дер­за́ем, а́ще и не­до­сто́йнии. Те́мже все­чест­ны́й о́браз Твой и ру­ко́ю Твое́ю дер­жи́ма­го Все­дер­жи́те­ля ви́дя­ще на ико­не, ра́ду­ем­ся, гре́шнии, со уми­ле́ни­ем при­па́да­ю­ще, и лю­бо́вию сей це­лу́ем, ча́юще, Гос­по­же́, Твои́ми свя­ты́ми Бо­го­прия́тны­ми мо­ли́тва­ми дой­ти́ Не­бе́сныя без­ко­не́чныя жи́зни и не­по­сты́дно ста́ти в день су́дный одес­ну́ю Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́ше­го, сла́вя­ще Его́ ку́пно со Без­на­ча́льным От­це́м и Пре­свя­тым, Бла­ги́м, Жи­во­тво­ря́щим и Еди­но­су́щным Ду́хом, во ве́ки ве­ко́в. Ами́нь.

azbyka.ru

Успение Пресвятой Богородицы

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, восходящей от земли к небеси, благоговейная пения о пречестнем Твоем успении приносим раби Твои, Богородице. Ты же, яко имущая победу над смертию, от всяких нас смертоносных бед свободи, да зовем Ти:

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице ко премирным Ея возшествие и приити предъявляше к Ней Сыну Ея и Богу, светло о Ней блистаяся и стоя, зовый таковая:

Радуйся, прерадованная Мати Царева; радуйся, Небесная Царице, Мати Бога и Господа небесе и земли.

Радуйся, предпочтенная превеличеством пришествия к Тебе Сына Твоего и Бога; радуйся, возвеличенная извещением Твоего к Сыну отшествия.

Радуйся, от всех родов Богом избранная; радуйся, святое вместилище Слова Божия.

Радуйся, пророческаго проречения исполнение; радуйся, апостолом пречестный венче.

Радуйся, святителем украшение и священником доброто; радуйся, правителем удобрение и державо.

Радуйся, богомудрых иноков возведение к горнему Царствию; радуйся, отверзающая райския двери христианскому роду, присно Тя блажащему.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 2

Видяще апостолов лик, всесильным мановением от конец земли на облацех представших ко пречестному Твоему, Пренепорочная, успению, священноначальницы: Дионисий, небесный таинник, Иерофей дивный и Тимофей с боголепною честию священства пояху Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумная вся тварь, старейшая чиноначалия ангельская, приидоша со своим Царем, Иже во Своя живоначальнейшия руце душу Матере Своея прият; теплый же верою Петр со слезами многая к Ней изрече, зовый:

Радуйся, ко премирным, Мати Творца миру, восходящая; радуйся, к пренебесным, пространнейшая небес, вземлющаяся.

Радуйся, четверочастное стихий освятившая Твоим восхождением; радуйся, небесных возвеселившая Твоим прехождением.

Радуйся, во Иерусалим горний прекрасный приятая; радуйся, в нерукотворенныя храмы прерадостно вшедшая.

Радуйся, херувимов и серафимов Царице; радуйся, архангелов Владычице.

Радуйся, прибежище верных и избавление; радуйся, достоянию Твоему помощь и защищение.

Радуйся, о всем мире христианстем к Богу ходатаице; радуйся, благ всяческих всеблагая подательнице.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго восхити от Индии Фому, за некое изволение Божие не прилучшуся ему в пречестное успение Богоматере, и предпостави живоприемному Ея гробу, иже, преставльшуюся приник видети, уразуме вознесенную на небеса с телом и, веровав, о сем возопи: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в себе помышление ученик, яко Божиим смотрением бе ему не обрестися ко провождению Богоматере с прочими вкупе, обрадован быв о безсмертнем Ея успении, сия вопияше к Ней:

Радуйся, восприемлемая от земли дланьма Сына Твоего; радуйся, ко превышним возшедшая наслаждатися славы Его.

Радуйся, провождаемая от всех чиноначалий ангельских в горняя; радуйся, подъемлемая херувимы в небесная и наднебесная.

Радуйся, в небесных вратех от старейших сил велелепно песньми возносимая; радуйся, от всех небесных граждан окружаемая и блажимая.

Радуйся, небо земное, к горнему селению возвышенное; радуйся, престоле Господень, от земли вознесенный в Царствие Небесное.

Радуйся, предстательство наше и крепкое заступление; радуйся, грешником споручнице во спасение.

Радуйся, христианом Царице и по Бозе надеждо Небеснаго Царствия; радуйся, Мати Живота и по Господе нам упование жизни вечныя.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 4

Бурю внутрь имея Аффоний помышлений неверных и зря богоносными апостолы Богоматере пречестное тело всечестне ко гробу несенное, ко опровержению устремися; внезапу же, егда со ослеплением очию руце его отъяте ко одру прилеплене висясте, верою Матерь Божию исповедаше, вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше таинницы и самовидцы Слова ангелов, поющих превышними песньми при погребении богоприятнаго тела Божия Матере, и честь подати хотяще богоугодную, потщашася согласно пети, глаголюще:

Радуйся, благовестие приемшая о прешествии Твоем в горнее Царствие; радуйся, от благовестившаго Гавриила приемшая радостнаго рая вравие.

Радуйся, пречестное херувимское множество просветившая; радуйся, преславное серафимское естество возрадовавшая.

Радуйся, от патриархов прообразованная; радуйся, от пророков предвозвещенная.

Радуйся, злую дерзость Аффониеву скоро отмстившая; радуйся, исцеление томужде подавшая.

Радуйся, обратившая в веру Аффониево неверие; радуйся, верное того приемшая исповедание.

Радуйся, возводящая к небеси любовь и веру к Тебе имущих; радуйся, спасающая верою имя Твое призывающих.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 5

Боготечныя звезды, апостоли святии, в поднебесней разсеяннии ради Евангелия, восхищени быша на облацех, по широте воздушней, ко погребению Матере Господни, Юже пеньми и песньми провождающе, с невеществеными взываху: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше боговидцы своего Владыку, в руце Матере Своея душу приемша и, Господа Того разумевше, потщашася священнословия песньми благословне воспети Ю:

Радуйся, Царице, над всеми Царствующаго носившая; радуйся, и Сама рукама Его Сыновнима носимая.

Радуйся, скиптре царский в Христовой деснице; радуйся, в руце Ноя ветвь голубицы.

Радуйся, жезле Ааронов, прозябший нетление; радуйся, крине неувядаемый, процветший безсмертие.

Радуйся, богоотца Давида цевнице богодохновенная; радуйся, пророчествия его воставшая славо, псалтирю и гусли прекрасныя.

Радуйся, одушевленный святыни Господни кивоте; радуйся, в покой Господень воскресший наш животе.

Радуйся, скиние, от херувимов осеняемая; радуйся, святая святых, от серафимов глаголемая.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 6

Проповедницы богоноснии апостоли, по отшествии ко премирным Божия Матере во общем седении обычныя трапезы бывше и предложение части хлеба во имя Господне возносяще, внезапу свыше Богородицу Царицу, пришедшую со светоносными ангелы, зряху и, мир тем от Сына и Бога подавшую слышавше, возгласиша о сем: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия нам солнце правды Христос Бог от Твоих пречистых ложесн волею, и благоразумием проповедания чрез апостолы мир просвети, и Тя, Богоматерь, от рода и в род прослави. Темже и мы вси ублажаем Тя, вопиюще Ти:

Радуйся, присно блажимая от всех родов во веки; радуйся, благоутробная и милостивая на человеки.

Радуйся, ученическому лику обещание исполнившая; радуйся, присещением Твоим от Сына Твоего и Бога мир тому подавшая.

Радуйся, всежелательное святых и сладкое зрение; радуйся, преподобных матерей и дев святых всевеселящее радование.

Радуйся, преходящая райское селение праведных; радуйся, посещающая всех во славе небесней сущих.

Радуйся, начало человеческаго спасения; радуйся, исполнение всех благих желаний.

Радуйся, по Бозе, Царе царствующих, Богородице Царице; радуйся, по Господе господствующих, Владыце нашем, Госпоже и Владычице.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 7

Хотящих всех с верою входити в храм Твой святый, Богородице, присно спасаеши и славящих Тя от всяких напастей и бед свобождаеши; темже и благоверным людем, присноблажащим Тя, победы на сопротивныя даруй и вся ко спасению прошения нам подавай, о сем молящимся Тебе и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься нам, всех Творец Господь Тобою, Богородице. Ты же, сродное промышление о нас к Нему имущи, честне почитающих пречестное Твое успение приими, сицевая Тебе вопиющих:

Радуйся, Мати Богу, избранная от земных; радуйся, превышшая земных и небесных.

Радуйся, херувимов и серафимов горе превозшедшая; радуйся, лик ученический облаком ко погребению Ти доле совокупльшая.

Радуйся, Фому по погребении Твоем силою Божиею предпоставившая изряднее; радуйся, чрез него уверившая Твое на небо с плотию преселение.

Радуйся, красотою всех добродетелей украшенная; радуйся, краснейшему паче сынов человеческих Сынови Своему сопричтенная.

Радуйся, яко финикс, плотию воскресшею процветшая; радуйся, яко кедр в Ливане небесном, умножившаяся.

Радуйся, древо живота, насажденное посреде рая превышняго; радуйся, ковчеже мысленный, возвышенный в горняя от потопа смертнаго.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 8

Странно в превышних ведуще Тя, Избранная, яко солнце, Владычице, внутрь пренебесных недомыслимых красот и неизреченных доброт, умильно к Сыну и Богу, дланьма Его держиму возшедшую и прерадостно преклоньшуюся живоначальней Его деснице, о сем непрестанно вопием: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе, к небесным взята и земных не оставляющи, Богомати, рукама Сыновнима носима, в незаходимая вниде, во оный град всесветящий и прекрасный, Иерусалим вышний, херувимы обстоима со всеми небесными силами, идеже слышит поющих сия:

Радуйся, Еяже пресвятая душа в вышнем всесветлом Сионе вселяется; радуйся, Еяже и нетленное тело таможде с душею купно прославляется.

Радуйся, вшедшая в престольный град Самаго Вседержителя; радуйся, вознесшаяся в прекрасный рай вышняго Насадителя.

Радуйся, пренесенная во град, основанный от каменей всесветящих; радуйся, введенная во ограду, обстоимую вои сил превышних.

Радуйся, превышше небес во благолепие Божие взятая; радуйся, паче всех невещественных умов почтенная.

Радуйся, приносящая к Сыну Своему и Богу моление верных; радуйся, и Сама непрестанно у престола Сына Твоего и Бога молящаяся о всех.

Радуйся, предстательнице к Богу, мир спасающая; радуйся, заступнице роду христианскому, от Бога дарованная.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское превозносит Тя, Богородице, человечестии же роди вси Матерь Тя Божию славим и почитаем пречестное Твое успение, Царице: Тебе бо ради земнии небесным совокупляются, согласно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витийства боговещанных пророческих речений ныне зрим о Тебе сбывшаяся, Богородице, яко воистину Бога плотию родила еси нам. Темже таинству словесе Божия верующе, вопием:

Радуйся, закона и пророков главизно совершенная; радуйся, звездо Иаковля, Валаамом прореченная.

Радуйся, одре Царя Великаго, вещанный Соломоном; радуйся, руно, орошенное Иисусом, образованное Гедеоном.

Радуйся, неопалимая купино, законоположником предзримая; радуйся, горо святая, мужем желания усмотренная.

Радуйся, лествице небесная, Иаковом предвидимая; радуйся, двере непроходимая, Иезекиилем предзримая.

Радуйся, солнце селения Христова, псалмопевцем предъявленное; радуйся, таинство, многообразне пророки пронареченное.

Радуйся, пророческих глагол всех, предреченных о Тебе, конец принесшая; радуйся, Вышняго смотрения вся за спасение мира совершившая.

Радуйся, обрадованная, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 10

Спасти хотя мир Иже всех Господь, от земнаго Тя рода избра в Матерь Себе и, нас ради быв Человек, взыде, отнюдуже сниде, к небеси от земли, и Тебе с Собою возведе ко пребыванию во славе вечней и соцарствованию с Собою, конца не имущему. Темже, яко Бог, слышит от всех: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси верным, Богородице Дево, и заступление всем к Тебе прибегающим, ибо небесе и земли Творец, от Тебе плотию пришед, Пречистая, духом и телом в небесная Тя пресели, ко ближайшему предстательству о всех, ихже приглашати научи:

Радуйся, граде Царя Великаго верху горы небесныя; радуйся, стено и покрове, не крыющийся от нашего притекания.

Радуйся, верным на враги пособствующая; радуйся, нашествия агарянская побеждающая.

Радуйся, веры благочестивыя недвижимое сохранение; радуйся, еретичествующих полков разорение.

Радуйся, радость и умирение миру сущая; радуйся, всегубительство ада поправшая.

Радуйся, воинствующих на плоть целомудрием изрядное венчание; радуйся, мученических подвигов всечестное прославление.

Радуйся, преподобных трудом ходатаице блаженнаго упокоения; радуйся, иноком благоскорбящим подательнице вечнаго радования.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 11

Пение всякое богодухновенных песней не довлеет от нас к похвале всечестнаго успения Твоего, всехвальная Владычице, Царице Богородице, но усердно Тебе приносим, яко Матери Царя всех, смиренное моление наше, с небесными чинми поюще единому достойно прославляющему Тя Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемная свеща истиннаго Света сущим нам на земли явльшися, души просвещаеши и чтущих Твое всечестное преставление к разуму Божественному наставляеши, да поем Ти сицевая:

Радуйся, свеще неугасимая огня невещественнаго; радуйся, заре незаходимая Света невечерняго.

Радуйся, луно, от Солнца правды облиставаемая; радуйся, светлосте, во тьме светящая.

Радуйся, светильниче, на свещнице превышнем поставленный; радуйся, источниче жизни, из гроба во свет изведенный.

Радуйся, Мати Света умнаго, благочестивых души просвещающаго; радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающаго.

Радуйся, уповающим на Тя живота конец непостыдный дарующая; радуйся, достояние Божиим и Своим рабом на Суде Сына Твоего одесную Его устрояющая.

Радуйся, Преблаженная, яко Тобою блажени есмы и мы, иже помощницу Тя имамы; радуйся, Преблагословенная в род и род, яко Господь с Тобою, и Тобою с нами.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 12

Благодать высокопрестольныя славы, на небесех дарованную Богоматери, почтенной седением одесную Сына Ея и Бога, видяще горнии уми, подъяша Ю престоли и силы, окружиша начала и власти, припадоша страшнии херувими, серафими и господства, со архангелы и ангелы вопиюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще всечестное Твое успение, восхваляем вси ко пренебесным возшествие Твое, Царице Богомати. Ты же освяти, прослави и спаси всех, любовию поющих Тебе:

Радуйся, очистившая землю пречистыми ног Твоих стопами; радуйся, освятившая воздух восхождением Твоим к небеси.

Радуйся, на небесный круг возступившая; радуйся, вся доброты неизреченныя зрящая.

Радуйся, во славе приседящая престолу Сына Твоего и Бога; радуйся, с Сыном и Богом вечно царствующая.

Радуйся, красото в деснице Господней, украшающая блажащих Тя всех небесных; радуйся, обрадованная надеянием на Тя всех земных.

Радуйся, облеченная в солнце, сияющая благодатию и славою всей вселенней; радуйся, обещавшая сохраняти и спасати призывающих Тя всех в поднебесней.

Радуйся, от христианских родов Мати Божия почитаемая и Богородица именуемая; радуйся, от восток солнца до запад преславно и православно от всех благочестивых славимая.

Радуйся, Обрадованая, во успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 13

О всепетая Мати безсмертнаго Царя небесе и земли, Христа Бога нашего, живущая и по смерти, нынешняя приношения о всечестном Твоем успении от нас приемши, в жизни сей и в смертнем успении нашем от всякия напасти, бед и муки избави и Небеснаго Царствия нас, Царице, сподоби, о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстатель…» и 1-й кондак «Избранной от всех родов…».

Молитва

О Пресвятая Богородице Дево Владычице, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и славо, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная наставнице, путешествующих легкое прехождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая заступнице, обидимых покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требущих помощнице, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление! Тобою нам, Владычице, Невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: о премилостивая и пречудная Света умнаго, Царице, рождшая, Царя Христа, Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая, ангельский уме, светозарная звездо, святых пресвятейшая, Владычице всех тварей, боголепная Девице, нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный престоле невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище живаго Бога, неизреченное составление плоти Христовы, гнездо Орла небеснаго, горлице богогласная, голубице кроткая, тихая и незлобивая, Мати чадолюбивая, милостей бездно, разверзающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, нерукотворенный храме Единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго Сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неисчерпаемыя благодати, ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы, непоколебимый столпе, мечу ярости Божия на богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная хранительнице и мира всего известное спасение!

О всемилостивая Госпоже Дево Владычице Богородице, услыши нас, молящихся Тебе, и яви милость Твою на людех Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла и сохрани обитель нашу и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди, благочестно прибегающия и призывающия имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от всякия болезни и всякаго обстояния, да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиим умалятся раби Твои. Но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха ко времени плоднаго приношения нам даруй. Облегчи, возстави и помилуй, премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, надеждо наша. Разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя вразуми, младенцы воспитай и прослави славящия Тя, изряднее же Церковь Сына Твоего соблюди и сохрани в долготу дний.

О милостивая и премилостивая Царице небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатайством Твоим помилуй страну нашу и воинство ея и вся православныя христианы, сохраняющи их под кровом милости Твоея, ризою Твоею честною защити и моли из Тебе воплощшагося без семене Христа, Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша. Спаси же и помилуй, Госпоже, великаго господина и отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, и весь монашеский чин, и вся правоверныя люди, покланяющияся и молящияся пред честною Твоею иконою. Призри на всех нас призрением милостивнаго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде и на Страшнем Суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшияся во благочестии от жития сего рабы Твоя в вечней жизни со ангелы и архангелы и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего и Бога предстанут, и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити и радости ангельския в небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты наша надежда и заступница всех притекающих к Тебе и Твоея святыя помощи просящих. Ты молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему. Твоя Матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко престолу благодати пресвятых и животворящих Его Таин приступали дерзаем, аще и недостойни есмы. Темже, всечестный образ Твой и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся, грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми богоприятными молитвами доити небесныя безконечныя жизни и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его, купно со Безначальным Отцем и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2

В молитвах неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к животу престави, во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Величание

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.

akafist.ru

Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Шрифт

Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, восходя́щей от земли́ к Небеси́, благогове́йная пе́ния о пречестне́м Твое́м Успе́нии прино́сим раби́ Твои́, Богоро́дице. Ты́ же, я́ко иму́щая побе́ду над сме́ртию, от вся́ких на́с смертоно́сных бе́д свободи́, да зове́м Ти́: Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

И́кос 1.

А́нгел предста́тель по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице ко преми́рным Ея́ возше́ствие и приити́ предъявле́ние к Не́й Сы́ну Ея́ и Бо́гу, све́тло о Не́й блиста́яся и стоя́, зовы́й такова́я: Ра́дуйся, прера́дованная Ма́ти Царе́ва; Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Ма́ти Бо́га и Го́спода Небесе́ и земли́. Ра́дуйся, предпочте́нная превели́чеством прише́ствия к Тебе́ Сы́на Твоего́ и Бо́га; Ра́дуйся, возвели́ченная извеще́нием Твоего́ к Сы́ну отше́ствия. Ра́дуйся, от все́х родо́в Бо́гом избра́нная; Ра́дуйся, свято́е вмести́лище Сло́ва Бо́жия. Ра́дуйся, проро́ческаго прорече́ния исполне́ние; Ра́дуйся, Апо́столом пречестны́й ве́нче. Ра́дуйся, святи́телем украше́ние и свяще́нником добро́то; Ра́дуйся, прави́телем удобре́ние и держа́во. Ра́дуйся, Богому́дрых и́ноков возведе́ние к Го́рнему Ца́рствию; Ра́дуйся, отверза́ющая ра́йския две́ри христиа́нскому ро́ду, при́сно Тя́ блажа́щему. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 2.

Ви́дяще Апо́столов ли́к, всеси́льным манове́нием от коне́ц земли́ на о́блацех предста́вших ко Пречестно́му Твоему́, Пренепоро́чная. Успе́нию, священнонача́льницы: Диони́сий — небе́сный таи́нник, Иерофе́й ди́вный и Тимофе́й с Боголе́пною че́стию свяще́нства поя́ху Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разу́мная вся́ тва́рь, старе́йшая чинонача́лия а́нгельская приидо́ша со свои́м Царе́м, И́же во Своя́ живонача́льнейшия ру́це ду́шу Ма́тере Своея́ прия́т; те́плый же ве́рою Пе́тр со слеза́ми мно́гая к Не́й изрече́, зовы́й: Ра́дуйся, ко преми́рным, Ма́ти Творца́ ми́ру, восходя́щая; Ра́дуйся, к пренебе́сным, простра́ннейшая небе́с, взе́млющаяся. Ра́дуйся, четвероча́стное стихи́й освяти́вшая Твои́м восхожде́нием; Ра́дуйся, Небе́сных возвесели́вшая Твои́м прехожде́нием. Ра́дуйся, во Иерусали́м Го́рний прекра́сный прия́тая; Ра́дуйся, в нерукотворе́нныя хра́мы прера́достно вше́дшая. Ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов Цари́це; Ра́дуйся, Арха́нгелов Влады́чице. Ра́дуйся, прибе́жище ве́рных и избавле́ние; Ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и защище́ние. Ра́дуйся, о все́м ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице; Ра́дуйся, бла́г вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго восхи́ти от Инди́и Фому́, за не́кое изволе́ние Бо́жие не прилу́чшуся ему́ в пречестно́е успе́ние Богома́тере, и предпоста́ви живоприе́мному Ея́ гро́бу, и́же, Преста́вльшуюся прини́к ви́дети, уразуме́ вознесе́нную на Небеса́ с те́лом и, ве́ровав, о се́м возопи́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я в себе́ помышле́ние учени́к, я́ко Бо́жиим смотре́нием бе́ ему́ не обрести́ся ко провожде́нию Богома́тере с про́чими вку́пе, обра́дован бы́в о безсме́ртнем Ея́ Успе́нии, сия́ вопия́ше к Не́й: Ра́дуйся, восприе́млемая от земли́ дла́ньма Сы́на Твоего́; Ра́дуйся, ко превы́шним возше́дшая наслажда́тися сла́вы Его́. Ра́дуйся, провожда́емая от все́х чинонача́лий а́нгельских в Го́рняя; Ра́дуйся, подъе́млемая Херуви́мы в Небе́сная и Наднебе́сная. Ра́дуйся, в Небе́сных врате́х от старе́йших Си́л велеле́пно пе́сньми возноси́мая; Ра́дуйся, от все́х Небе́сных гра́ждан окружа́емая и блажи́мая. Ра́дуйся, Не́бо земно́е, к Го́рнему селе́нию возвы́шенное; Ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день, от земли́ вознесе́нный в Ца́рствие Небе́сное. Ра́дуйся, предста́тельство на́ше и кре́пкое заступле́ние; Ра́дуйся, гре́шником Спору́чнице во спасе́ние. Ра́дуйся, Христиа́ном Цари́це и по Бо́зе Наде́ждо Небе́снаго Ца́рствия; Ра́дуйся, Ма́ти Живота́ и по Го́споде на́м упова́ние жи́зни ве́чныя. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 4.

Бу́рю вну́трь име́я Аффо́ний помышле́ний неве́рных и зря́ Богоно́сными Апо́столы Богома́тере Пречестно́е Те́ло всече́стне ко гро́бу несе́нное, ко опроверже́нию устреми́ся; внеза́пу же, егда́ со ослепле́нием о́чию ру́це его́ отъя́те ко одру́ прилепле́не ви́сясте, ве́рою Ма́терь Бо́жию испове́даше, вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше таи́нницы и самови́дцы Сло́ва А́нгелов, пою́щих превы́шними пе́сньми при погребе́нии Богоприя́тнаго те́ла Бо́жия Ма́тере, и че́сть пода́ти хотя́ще Богоуго́дную, потща́шася согла́сно пе́ти, глаго́люще: Ра́дуйся, благове́стие прие́мшая о преше́ствии Твое́м в Го́рнее Ца́рствие; Ра́дуйся, от благовести́вшаго Гаврии́ла прие́мшая ра́достнаго рая́ вра́вие. Ра́дуйся, пречестно́е херуви́мское мно́жество просвети́вшая; Ра́дуйся, пресла́вное серафи́мское естество́ возра́довавшая. Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная; Ра́дуйся, от проро́ков предвозвеще́нная. Ра́дуйся, злу́ю де́рзость Аффо́ниеву ско́ро отмсти́вшая; Ра́дуйся, исцеле́ние тому́жде пода́вшая. Ра́дуйся, обрати́вшая в ве́ру Аффо́ниево неве́рие; Ра́дуйся, ве́рное того́ прие́мшая испове́дание. Ра́дуйся, возводя́щая к Небеси́ любо́вь и ве́ру к Тебе́ иму́щих; Ра́дуйся, спаса́ющая ве́рою и́мя Твое́ призыва́ющих. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 5.

Боготе́чныя зве́зды, Апо́столи святи́и, в поднебе́сней разсе́яннии ра́ди Ева́нгелия, восхище́ни бы́ша на о́блацех, по широте́ возду́шней, ко погребе́нию Ма́тере Госпо́дни, Ю́же пе́ньми и пе́сньми провожда́юще, с Невеще́ственными взыва́ху: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше Богови́дцы своего́ Влады́ку, в ру́це Ма́тере Своея́ ду́шу прие́мша, и Го́спода Того́ разуме́вше, потща́шася священносло́вия пе́сньми благосло́вне воспе́ти Ю́: Ра́дуйся, Цари́це, над все́ми Ца́рствующаго носи́вшая; Ра́дуйся, и Сама́ рука́ма Его́ Сыно́внима носи́мая. Ра́дуйся, ски́птре ца́рский в Христо́вой десни́це; Ра́дуйся, в руце́ Но́я ве́твь голуби́цы. Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов, прозя́бший нетле́ние; Ра́дуйся, кри́не неувяда́емый, процве́тший безсме́ртие. Ра́дуйся, Богоотца́ Дави́да цевни́це Богодохнове́нная; Ра́дуйся, проро́чествия его́ возста́вшая сло́во, псалти́рю и гу́сли прекра́сныя. Ра́дуйся, одушевле́нный святы́ни Госпо́дни киво́те; Ра́дуйся, в поко́й Госпо́день воскре́сший на́ш животе́. Ра́дуйся, ски́ние, от Херуви́мов осеня́емая; Ра́дуйся, Свята́я святы́х, от Серафи́мов глаго́лемая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 6.

Пропове́дницы Богоно́снии Апо́столи, по отше́ствии ко преми́рным Бо́жия Ма́тере во о́бщем седе́нии обы́чныя трапе́зы бы́вше и предложе́ние ча́сти хле́ба во И́мя Госпо́дне вознося́ще, внеза́пу свы́ше Богоро́дицу Цари́цу, прише́дшую со светоно́сными А́нгелы, зря́ху и, ми́р те́м от Сы́на и Бо́га пода́вшую слы́шавше, возгласи́ша о се́м: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ на́м Со́лнце пра́вды, Христо́с Бо́г от Твои́х пречи́стых ложе́сн, во́лею и благоразу́мием пропове́дания чрез Апо́столы ми́р просвети́ и Тя́, Богома́терь, от ро́да и в ро́д просла́ви. Те́мже и мы́ вси́ ублажа́ем Тя́, вопию́ще Ти́: Ра́дуйся, Присноблаже́нная от все́х родо́в во ве́ки; Ра́дуйся, благоутро́бная и Ми́лостивая на челове́ки. Ра́дуйся, учени́ческому ли́ку обеща́ние испо́лнившая; Ра́дуйся, присеще́нием Твои́м от Сы́на Твоего́ и Бо́га ми́р тому́ пода́вшая. Ра́дуйся, всежела́тельное святы́х сла́дкое зре́ние; Ра́дуйся, преподо́бных ма́терей и де́в святы́х всевеселя́щее ра́дование. Ра́дуйся, преходя́щая ра́йское селе́ние пра́ведных; Ра́дуйся, посеща́ющая все́х во сла́ве небе́сней су́щих. Ра́дуйся, нача́ло челове́ческаго спасе́ния; Ра́дуйся, исполне́ние все́х благи́х жела́ния. Ра́дуйся, по Бо́зе, Царе́ ца́рствующих, Богоро́дице Цари́це; Ра́дуйся, по Го́споде госпо́дствующих, Влады́це на́шем, Госпоже́ и Влады́чице. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 7.

Хотя́щих все́х с ве́рою входи́ти в хра́м Тво́й святы́й, Богоро́дице, при́сно спаса́еши и сла́вящих Тя́ от вся́ких напа́стей и бе́д свобожда́еши; те́мже и благове́рным лю́дем, присноблажа́щим Тя́, побе́ды на сопроти́вныя да́руй и вся́ ко спасе́нию проше́ния на́м подава́й, о се́м моля́щимся Тебе́ и пою́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую показа́ тва́рь, я́влься на́м, все́х Творе́ц Госпо́дь Тобо́ю, Богоро́дице. Ты́ же сро́дное промышле́ние о на́с к Нему́ иму́щи, че́стне почита́ющих пречестно́е Твое́ Успе́ние, приими́ сицева́я Тебе́ вопию́щих: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́гу, избра́нная от земны́х; Ра́дуйся, превы́шшая земны́х и Небе́сных. Ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов горе́ превозше́дшая; Ра́дуйся, ли́к учени́ческий о́блаком ко погребе́нию Ти́ до́ле совоку́пльшая. Ра́дуйся, Фому́ по погребе́нии Твое́м си́лою Бо́жиею предпоста́вившая изря́днее; Ра́дуйся, чрез него́ уве́рившая Твое́ на Не́бо с пло́тию преселе́ние. Ра́дуйся, красото́ю все́х доброде́телей украше́нная; Ра́дуйся, красне́йшему па́че сыно́в челове́ческих Сы́нови Своему́ сопричте́нная. Ра́дуйся, я́ко фи́никс, пло́тию воскре́сшею процве́тшая; Ра́дуйся, я́ко ке́др в Лива́не небе́сном, умно́жившаяся. Ра́дуйся, дре́во живота́, насажде́нное посреде́ рая́ превы́шняго; Ра́дуйся, ковче́же мы́сленный возвы́шенный в Го́рняя от пото́па сме́ртнаго. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 8.

Стра́нно в превы́шних ве́дуще Тя́, Избра́нная, я́ко со́лнце, Влады́чице, вну́трь пренебе́сных недомы́слимых красо́т и неизрече́нных добро́т, уми́льно к Сы́ну и Бо́гу, дла́ньма Его́ держи́му, возше́дшую и прера́достно прекло́ньшуюся живонача́льней Его́ десни́це, о се́м непреста́нно вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ бы́вши горе́, к Небе́сным взята́ и, земны́х не оставля́ющи, Богома́ти, рука́ма Сыно́внима носи́ма, в незаходи́мая вни́де, во о́ный гра́д всесветя́щий и прекра́сный, Иерусали́м вы́шний, Херуви́мы обстои́ма со все́ми Небе́сными си́лами, иде́же слы́шит пою́щих сия́: Ра́дуйся, Ея́же пресвята́я душа́ в вы́шнем всесве́тлом Сио́не вселя́ется; Ра́дуйся, Ея́же и нетле́нное те́ло та́можде с душе́ю ку́пно прославля́ется. Ра́дуйся, вше́дшая в престо́льный гра́д Самаго́ Вседержи́теля; Ра́дуйся, возне́сшаяся в прекра́сный ра́й Вы́шняго Насади́теля. Ра́дуйся, пренесе́нная во гра́д, основа́нный от ка́меней всесветя́щих; Ра́дуйся, введе́нная во огра́ду, обстои́мую во́и си́л превы́шних. Ра́дуйся, превы́шше Небе́с во благоле́пие Бо́жие взя́тая; Ра́дуйся, па́че все́х невеще́ственных умо́в почте́нная. Ра́дуйся, принося́щая к Сы́ну Своему́ и Бо́гу моле́ние ве́рных; Ра́дуйся, и Сама́ непреста́нно у Престо́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щаяся о все́х. Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, ми́р спаса́ющая; Ра́дуйся, Засту́пнице, ро́ду христиа́нскому от Бо́га дарова́нная. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское превозно́сит Тя́, Богоро́дице, челове́честии же ро́ди вси́ Ма́терь Тя́ Бо́жию сла́вим и почита́ем пречестно́е Твое́ Успе́ние, Цари́це: Тебе́ бо ра́ди земни́и Небе́сным совокупля́ются, согла́сно пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́йства Боговеща́нных проро́ческих рече́ний ны́не зри́м о Тебе́ сбы́вшаяся, Богоро́дице, я́ко вои́стину Бо́га пло́тию родила́ еси́ на́м. Те́мже та́инству словесе́ Бо́жия ве́рующе, вопие́м: Ра́дуйся, зако́на и проро́ков глави́зно соверше́нная; Ра́дуйся, звездо́ Иа́ковля, Валаа́мом пророкова́нная. Ра́дуйся, одре́ Царя́ Вели́каго, веща́нный Соломо́ном; Ра́дуйся, руно́, ороше́нное Иису́сом, образова́нное Гедео́ном. Ра́дуйся, Неопали́мая Купино́, законополо́жником предзри́мая; Ра́дуйся, горо́ свята́я, му́жем жела́ния усмотре́нная. Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Иа́ковом предви́димая; Ра́дуйся, две́ре непроходи́мая, Иезекии́лем предзри́мая. Ра́дуйся, со́лнце селе́ния Христо́ва, псалмопе́вцем предъявле́нное; Ра́дуйся, та́инство, многообра́зне проро́ки пронарече́нное. Ра́дуйся, проро́ческих глаго́л все́х, предрече́нных о Тебе́, коне́ц прине́сшая; Ра́дуйся, Вы́шняго смотре́ния вся́ за спасе́ние ми́ра соверши́вшая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ми́р, И́же все́х Госпо́дь от земна́го Тя́ ро́да избра́ в Ма́терь Себе́ и, на́с ра́ди бы́в челове́к, взы́де, отню́дуже сни́де, к Небеси́ от земли́, и Тебе́ с Собо́ю возведе́ ко пребыва́нию во сла́ве ве́чней и соца́рствованию с Собо́ю, конца́ не иму́щему, Те́мже, я́ко Бо́г, слы́шит от все́х: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ ве́рным, Богоро́дице Де́во, и заступле́ние все́м, к Тебе́ прибега́ющим, и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, от Тебе́ пло́тию проше́д, Пречи́стая, ду́хом и те́лом в Небе́сная Тя́ пресели́, ко ближа́йшему предста́тельству о все́х, и́хже приглаша́ти научи́: Ра́дуйся, гра́де Царя́ Вели́каго верху́ горы́ Небе́сныя; Ра́дуйся, стено́ и покро́ве, не кры́ющийся от на́шего притека́ния. Ра́дуйся, ве́рным на враги́ посо́бствующая; Ра́дуйся, наше́ствия ага́рянская побежда́ющая. Ра́дуйся, ве́ры благочести́выя недви́жимое сохране́ние; Ра́дуйся, ерети́чествующих полко́в разоре́ние. Ра́дуйся, ра́дость и умире́ние ми́ру су́щая; Ра́дуйся, всегуби́тельнаго а́да попра́вшая. Ра́дуйся, во́инствующих на пло́ть целому́дрием изря́дное венча́ние; Ра́дуйся, му́ченических по́двигов всечестно́е прославле́ние. Ра́дуйся, преподо́бных трудо́м Хода́таице блаже́ннаго упокое́ния; Ра́дуйся, и́ноком благоскорбя́щим Пода́тельнице ве́чнаго ра́дования. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое Богодухнове́нных пе́сней не довле́ет от на́с ко похвале́ всечестна́го Успе́ния Твоего́, Всехва́льная Влады́чице, Цари́це Богоро́дице, но усе́рдно Тебе́ прино́сим, я́ко Ма́тери Царя́ все́х, смире́нное моле́ние на́ше, с Небе́сными чи́нми пою́ще Еди́ному досто́йно прославля́ющему Тя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоприе́мная свеща́ и́стиннаго Све́та су́щим на́м на земли́ я́вльшися, ду́ши просвеща́еши и чту́щих Твое́ всечестно́е преставле́ние к ра́зуму Боже́ственному наставля́еши, да пое́м Ти́ сицева́я: Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая огня́ невеще́ственнаго; Ра́дуйся, заре́ незаходи́мая Све́та невече́рняго. Ра́дуйся, луно́, от Со́лнца пра́вды облистава́емая; Ра́дуйся, све́тлосте, во тьме́ светя́щая. Ра́дуйся, свети́льниче, на све́щнице превы́шнем поста́вленный; Ра́дуйся, исто́чниче жи́зни, из гро́ба во све́т изведе́нный. Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, благочести́вых ду́ши просвеща́ющаго; Ра́дуйся, Ма́ти все́х Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющаго. Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ живота́ коне́ц непосты́дный да́рующая; Ра́дуйся, достоя́ние Бо́жиим и Свои́м рабо́м на Суде́ Сы́на Твоего́ одесну́ю Его́ устроя́ющая. Ра́дуйся, Преблаже́нная, я́ко Тобо́ю блаже́ни есмы́ и мы́, и́же Помо́щницу Тя́ и́мамы; Ра́дуйся, Преблагослове́нная в ро́д и ро́д, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю, и Тобо́ю с на́ми. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 12.

Благода́ть высокопресто́льныя сла́вы, на небесе́х дарова́нную Богома́тери, почте́нной седе́нием одесну́ю Сы́на Ея́ и Бо́га ви́дяще го́рнии умы́, подъя́ша Ю́ Престо́ли и Си́лы, окружи́ша Нача́ла и Вла́сти, припадо́ша стра́шнии Херуви́ми, Серафи́ми и Госпо́дства, со Арха́нгелы и А́нгелы вопию́ще: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще всечестно́е Твое́ Успе́ние, восхваля́ем вси́ ко пренебе́сным возсше́ствие Твое́, Цари́це Богома́ти. Ты́ же освяти́, просла́ви и спаси́ все́х, любо́вию пою́щих Тебе́: Ра́дуйся, очи́стившая зе́млю пречи́стыми но́г Твои́х стопа́ми; Ра́дуйся, освяти́вшая возду́х восхожде́нием Твои́м к Небеси́. Ра́дуйся, на Небе́сный кру́г возступи́вшая; Ра́дуйся, вся́ добро́ты неизрече́нныя зря́щая. Ра́дуйся, во сла́ве приседя́щая престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га; Ра́дуйся, с Сы́ном и Бо́гом ве́чно ца́рствующая. Ра́дуйся, красото́ в десни́це Госпо́дней, украша́ющая блажа́щих Тя́ все́х Небе́сных; Ра́дуйся, обра́дованная наде́янием на Тя́ все́х земны́х. Ра́дуйся, облече́нная в со́лнце, сия́ющая благода́тию и сла́вою все́й вселе́нней; Ра́дуйся, обеща́вшая сохраня́ти и спаса́ти призыва́ющих Тя́ все́х в поднебе́сней. Ра́дуйся, от христиа́нских родо́в Ма́ти Бо́жия почита́емая и Богоро́дица имену́емая; Ра́дуйся, от восто́к со́лнца до за́пад пресла́вно и правосла́вно от все́х благочести́вых сла́вимая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти Безсме́ртнаго Царя́ Небесе́ и земли́, Христа́ Бо́га на́шего, живу́щая и по сме́рти, ны́нешняя приноше́ния о всечестно́м Твое́м Успе́нии от на́с прие́мши, в жи́зни се́й и в сме́ртнем успе́нии на́шем от вся́кия напа́сти, бе́д и му́ки изба́ви и Небе́снаго Ца́рствия на́с, Цари́це, сподо́би, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1 и кондак 1.

Моли́тва на Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы

О Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Бо́гу присвое́ние, правове́рных все́х тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю на́м, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бы́сть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бо́га на́шего, Живода́вца все́х, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хвали́мая, а́нгельский уме́, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице все́х тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голуби́це кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, нерукотворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ все́х ве́к, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший на́м небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н все́х нело́жная Храни́тельнице и ми́ра всего́ изве́стное спасе́ние! О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на лю́дех Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися на́м от вся́каго зла́ и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и гра́д, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны́ моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния на́м да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ния на́шего, и обнови́ на́с бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя́ Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на пу́ть пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя́, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дни́й. О Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся́ правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи и́х под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ вопло́щшагося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны́ свы́ше си́лою на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имя), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и ве́сь при́чет церко́вный, и ве́сь мона́шеский чи́н, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива на́м бу́ди зде́ и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о на́с умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся́ правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты́ бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты́ на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты́ Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Та́ин приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Тво́й и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию се́й целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в де́нь су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai

Акафист Успению Пресвятой Богородицы - Акафист Успению Пресвятой Богородицы | Предание.Ру — крупнейшая православная медиатека рунета

Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Конда́к 1.

Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, восходя́щей от земли́ к Небеси́, благогове́йная

пе́ния о пречестне́м Твое́м Успе́нии прино́сим раби́ Твои́, Богоро́дице. Ты́ же, я́ко иму́щая побе́ду

над сме́ртию, от вся́ких на́с смертоно́сных бе́д свободи́, да зове́м Ти́: Ра́дуйся, Обра́дованная, во

Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

И́кос 1.

А́нгел предста́тель по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице ко преми́рным Ея́ возше́ствие и приити́ предъ-

явле́ние к Не́й Сы́ну Ея́ и Бо́гу, све́тло о Не́й блиста́яся и стоя́, зовы́й такова́я: Ра́дуйся, прера́дован-

ная Ма́ти Царе́ва; Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Ма́ти Бо́га и Го́спода Небесе́ и земли́. Ра́дуйся, пред-

почте́нная превели́чеством прише́ствия к Тебе́ Сы́на Твоего́ и Бо́га; Ра́дуйся, возвели́ченная изве-

ще́нием Твоего́ к Сы́ну отше́ствия. Ра́дуйся, от все́х родо́в Бо́гом избра́нная; Ра́дуйся, свято́е вме-

сти́лище Сло́ва Бо́жия. Ра́дуйся, проро́ческаго прорече́ния исполне́ние; Ра́дуйся, Апо́столом пре-

честны́й ве́нче. Ра́дуйся, святи́телем украше́ние и свяще́нником добро́то; Ра́дуйся, прави́телем

удобре́ние и держа́во. Ра́дуйся, Богому́дрых и́ноков возведе́ние к Го́рнему Ца́рствию; Ра́дуйся, от-

верза́ющая ра́йския две́ри христиа́нскому ро́ду, при́сно Тя́ блажа́щему. Ра́дуйся, Обра́дованная, во

Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 2.

Ви́дяще Апо́столов ли́к, всеси́льным манове́нием от коне́ц земли́ на о́блацех предста́вших ко Пре-

честно́му Твоему́, Пренепоро́чная. Успе́нию, священнонача́льницы: Диони́сий — небе́сный

таи́нник, Иерофе́й ди́вный и Тимофе́й с Боголе́пною че́стию свяще́нства поя́ху Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разу́мная вся́ тва́рь, старе́йшая чинонача́лия а́нгельская приидо́ша со свои́м Царе́м, И́же во Своя́

живонача́льнейшия ру́це ду́шу Ма́тере Своея́ прия́т; те́плый же ве́рою Пе́тр со слеза́ми мно́гая к

Не́й изрече́, зовы́й: Ра́дуйся, ко преми́рным, Ма́ти Творца́ ми́ру, восходя́щая; Ра́дуйся, к прене-

бе́сным, простра́ннейшая небе́с, взе́млющаяся. Ра́дуйся, четвероча́стное стихи́й освяти́вшая Твои́м

восхожде́нием; Ра́дуйся, Небе́сных возвесели́вшая Твои́м прехожде́нием. Ра́дуйся, во Иерусали́м

Го́рний прекра́сный прия́тая; Ра́дуйся, в нерукотворе́нныя хра́мы прера́достно вше́дшая. Ра́дуйся,

Херуви́мов и Серафи́мов Цари́це; Ра́дуйся, Арха́нгелов Влады́чице. Ра́дуйся, прибе́жище ве́рных и

избавле́ние; Ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и защище́ние. Ра́дуйся, о все́м ми́ре хри-

стиа́нстем к Бо́гу Хода́таице; Ра́дуйся, бла́г вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице. Ра́дуйся, Обра́до-

ванная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго восхи́ти от Инди́и Фому́, за не́кое изволе́ние Бо́жие не прилу́чшуся ему́ в пречест-

но́е успе́ние Богома́тере, и предпоста́ви живоприе́мному Ея́ гро́бу, и́же, Преста́вльшуюся прини́к

ви́дети, уразуме́ вознесе́нную на Небеса́ с те́лом и, ве́ровав, о се́м возопи́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я в себе́ помышле́ние учени́к, я́ко Бо́жиим смотре́нием бе́ ему́ не обрести́ся ко провожде́нию

Богома́тере с про́чими вку́пе, обра́дован бы́в о безсме́ртнем Ея́ Успе́нии, сия́ вопия́ше к Не́й:

Ра́дуйся, восприе́млемая от земли́ дла́ньма Сы́на Твоего́; Ра́дуйся, ко превы́шним возше́дшая на-

слажда́тися сла́вы Его́. Ра́дуйся, провожда́емая от все́х чинонача́лий а́нгельских в Го́рняя; Ра́дуйся,

подъе́млемая Херуви́мы в Небе́сная и Наднебе́сная. Ра́дуйся, в Небе́сных врате́х от старе́йших Си́л

велеле́пно пе́сньми возноси́мая; Ра́дуйся, от все́х Небе́сных гра́ждан окружа́емая и блажи́мая.

Ра́дуйся, Не́бо земно́е, к Го́рнему селе́нию возвы́шенное; Ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день, от земли́

вознесе́нный в Ца́рствие Небе́сное. Ра́дуйся, предста́тельство на́ше и кре́пкое заступле́ние; Ра́дуй-

ся, гре́шником Спору́чнице во спасе́ние. Ра́дуйся, Христиа́ном Цари́це и по Бо́зе Наде́ждо Небе́сна-

го Ца́рствия; Ра́дуйся, Ма́ти Живота́ и по Го́споде на́м упова́ние жи́зни ве́чныя. Ра́дуйся, Обра́до-

ванная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 4.

Бу́рю вну́трь име́я Аффо́ний помышле́ний неве́рных и зря́ Богоно́сными Апо́столы Богома́тере

Пречестно́е Те́ло всече́стне ко гро́бу несе́нное, ко опроверже́нию устреми́ся; внеза́пу же, егда́ со

ослепле́нием о́чию ру́це его́ отъя́те ко одру́ прилепле́не ви́сясте, ве́рою Ма́терь Бо́жию испове́даше,

вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше таи́нницы и самови́дцы Сло́ва А́нгелов, пою́щих превы́шними пе́сньми при погребе́нии

Богоприя́тнаго те́ла Бо́жия Ма́тере, и че́сть пода́ти хотя́ще Богоуго́дную, потща́шася согла́сно

пе́ти, глаго́люще: Ра́дуйся, благове́стие прие́мшая о преше́ствии Твое́м в Го́рнее Ца́рствие; Ра́дуй-

ся, от благовести́вшаго Гаврии́ла прие́мшая ра́достнаго рая́ вра́вие. Ра́дуйся, пречестно́е херу-

ви́мское мно́жество просвети́вшая; Ра́дуйся, пресла́вное серафи́мское естество́ возра́довавшая.

Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная; Ра́дуйся, от проро́ков предвозвеще́нная. Ра́дуйся, злу́ю

де́рзость Аффо́ниеву ско́ро отмсти́вшая; Ра́дуйся, исцеле́ние тому́жде пода́вшая. Ра́дуйся, обра-

ти́вшая в ве́ру Аффо́ниево неве́рие; Ра́дуйся, ве́рное того́ прие́мшая испове́дание. Ра́дуйся, возво-

дя́щая к Небеси́ любо́вь и ве́ру к Тебе́ иму́щих; Ра́дуйся, спаса́ющая ве́рою и́мя Твое́ призы-

ва́ющих. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 5.

Боготе́чныя зве́зды, Апо́столи святи́и, в поднебе́сней разсе́яннии ра́ди Ева́нгелия, восхище́ни бы́ша

на о́блацех, по широте́ возду́шней, ко погребе́нию Ма́тере Госпо́дни, Ю́же пе́ньми и пе́сньми про-

вожда́юще, с Невеще́ственными взыва́ху: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше Богови́дцы своего́ Влады́ку, в ру́це Ма́тере Своея́ ду́шу прие́мша, и Го́спода Того́ разу-

ме́вше, потща́шася священносло́вия пе́сньми благосло́вне воспе́ти Ю́: Ра́дуйся, Цари́це, над все́ми

Ца́рствующаго носи́вшая; Ра́дуйся, и Сама́ рука́ма Его́ Сыно́внима носи́мая. Ра́дуйся, ски́птре

ца́рский в Христо́вой десни́це; Ра́дуйся, в руце́ Но́я ве́твь голуби́цы. Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов, про-

зя́бший нетле́ние; Ра́дуйся, кри́не неувяда́емый, процве́тший безсме́ртие. Ра́дуйся, Богоотца́ Да-

ви́да цевни́це Богодохнове́нная; Ра́дуйся, проро́чествия его́ возста́вшая сло́во, псалти́рю и гу́сли

прекра́сныя. Ра́дуйся, одушевле́нный святы́ни Госпо́дни киво́те; Ра́дуйся, в поко́й Госпо́день вос-

кре́сший на́ш животе́. Ра́дуйся, ски́ние, от Херуви́мов осеня́емая; Ра́дуйся, Свята́я святы́х, от Сера-

фи́мов глаго́лемая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 6.

Пропове́дницы Богоно́снии Апо́столи, по отше́ствии ко преми́рным Бо́жия Ма́тере во о́бщем се-

де́нии обы́чныя трапе́зы бы́вше и предложе́ние ча́сти хле́ба во И́мя Госпо́дне вознося́ще, внеза́пу

свы́ше Богоро́дицу Цари́цу, прише́дшую со светоно́сными А́нгелы, зря́ху и, ми́р те́м от Сы́на и

Бо́га пода́вшую слы́шавше, возгласи́ша о се́м: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ на́м Со́лнце пра́вды, Христо́с Бо́г от Твои́х пречи́стых ложе́сн, во́лею и благоразу́мием про-

пове́дания чрез Апо́столы ми́р просвети́ и Тя́, Богома́терь, от ро́да и в ро́д просла́ви. Те́мже и мы́

вси́ ублажа́ем Тя́, вопию́ще Ти́: Ра́дуйся, Присноблаже́нная от все́х родо́в во ве́ки; Ра́дуйся, благоу-

тро́бная и Ми́лостивая на челове́ки. Ра́дуйся, учени́ческому ли́ку обеща́ние испо́лнившая; Ра́дуйся,

присеще́нием Твои́м от Сы́на Твоего́ и Бо́га ми́р тому́ пода́вшая. Ра́дуйся, всежела́тельное святы́х

сла́дкое зре́ние; Ра́дуйся, преподо́бных ма́терей и де́в святы́х всевеселя́щее ра́дование. Ра́дуйся,

преходя́щая ра́йское селе́ние пра́ведных; Ра́дуйся, посеща́ющая все́х во сла́ве небе́сней су́щих.

Ра́дуйся, нача́ло челове́ческаго спасе́ния; Ра́дуйся, исполне́ние все́х благи́х жела́ния. Ра́дуйся, по

Бо́зе, Царе́ ца́рствующих, Богоро́дице Цари́це; Ра́дуйся, по Го́споде госпо́дствующих, Влады́це

на́шем, Госпоже́ и Влады́чице. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 7.

Хотя́щих все́х с ве́рою входи́ти в хра́м Тво́й святы́й, Богоро́дице, при́сно спаса́еши и сла́вящих Тя́

от вся́ких напа́стей и бе́д свобожда́еши; те́мже и благове́рным лю́дем, присноблажа́щим Тя́, побе́ды

на сопроти́вныя да́руй и вся́ ко спасе́нию проше́ния на́м подава́й, о се́м моля́щимся Тебе́ и пою́щим

Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую показа́ тва́рь, я́влься на́м, все́х Творе́ц Госпо́дь Тобо́ю, Богоро́дице. Ты́ же сро́дное промыш-

ле́ние о на́с к Нему́ иму́щи, че́стне почита́ющих пречестно́е Твое́ Успе́ние, приими́ сицева́я Тебе́

вопию́щих: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́гу, избра́нная от земны́х; Ра́дуйся, превы́шшая земны́х и Небе́сных.

Ра́дуйся, Херуви́мов и Серафи́мов горе́ превозше́дшая; Ра́дуйся, ли́к учени́ческий о́блаком ко по-

гребе́нию Ти́ до́ле совоку́пльшая. Ра́дуйся, Фому́ по погребе́нии Твое́м си́лою Бо́жиею предпо-

ста́вившая изря́днее; Ра́дуйся, чрез него́ уве́рившая Твое́ на Не́бо с пло́тию преселе́ние. Ра́дуйся,

красото́ю все́х доброде́телей украше́нная; Ра́дуйся, красне́йшему па́че сыно́в челове́ческих Сы́но-

ви Своему́ сопричте́нная. Ра́дуйся, я́ко фи́никс, пло́тию воскре́сшею процве́тшая; Ра́дуйся, я́ко ке́др

в Лива́не небе́сном, умно́жившаяся. Ра́дуйся, дре́во живота́, насажде́нное посреде́ рая́ превы́шняго;

Ра́дуйся, ковче́же мы́сленный возвы́шенный в Го́рняя от пото́па сме́ртнаго. Ра́дуйся, Обра́дованная,

во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 8.

Стра́нно в превы́шних ве́дуще Тя́, Избра́нная, я́ко со́лнце, Влады́чице, вну́трь пренебе́сных недо-

мы́слимых красо́т и неизрече́нных добро́т, уми́льно к Сы́ну и Бо́гу, дла́ньма Его́ держи́му, воз-

ше́дшую и прера́достно прекло́ньшуюся живонача́льней Его́ десни́це, о се́м непреста́нно вопие́м:

Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ бы́вши горе́, к Небе́сным взята́ и, земны́х не оставля́ющи, Богома́ти, рука́ма Сыно́внима но-

си́ма, в незаходи́мая вни́де, во о́ный гра́д всесветя́щий и прекра́сный, Иерусали́м вы́шний, Херу-

ви́мы обстои́ма со все́ми Небе́сными си́лами, иде́же слы́шит пою́щих сия́: Ра́дуйся, Ея́же пресвята́я

душа́ в вы́шнем всесве́тлом Сио́не вселя́ется; Ра́дуйся, Ея́же и нетле́нное те́ло та́можде с душе́ю

ку́пно прославля́ется. Ра́дуйся, вше́дшая в престо́льный гра́д Самаго́ Вседержи́теля; Ра́дуйся, воз-

не́сшаяся в прекра́сный ра́й Вы́шняго Насади́теля. Ра́дуйся, пренесе́нная во гра́д, основа́нный от

ка́меней всесветя́щих; Ра́дуйся, введе́нная во огра́ду, обстои́мую во́и си́л превы́шних. Ра́дуйся, пре-

вы́шше Небе́с во благоле́пие Бо́жие взя́тая; Ра́дуйся, па́че все́х невеще́ственных умо́в почте́нная.

Ра́дуйся, принося́щая к Сы́ну Своему́ и Бо́гу моле́ние ве́рных; Ра́дуйся, и Сама́ непреста́нно у Пре-

сто́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щаяся о все́х. Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, ми́р спаса́ющая;

Ра́дуйся, Засту́пнице, ро́ду христиа́нскому от Бо́га дарова́нная. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии

Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское превозно́сит Тя́, Богоро́дице, челове́честии же ро́ди вси́ Ма́терь Тя́

Бо́жию сла́вим и почита́ем пречестно́е Твое́ Успе́ние, Цари́це: Тебе́ бо ра́ди земни́и Небе́сным со-

вокупля́ются, согла́сно пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́йства Боговеща́нных проро́ческих рече́ний ны́не зри́м о Тебе́ сбы́вшаяся, Богоро́дице, я́ко

вои́стину Бо́га пло́тию родила́ еси́ на́м. Те́мже та́инству словесе́ Бо́жия ве́рующе, вопие́м: Ра́дуйся,

зако́на и проро́ков глави́зно соверше́нная; Ра́дуйся, звездо́ Иа́ковля, Валаа́мом пророкова́нная.

Ра́дуйся, одре́ Царя́ Вели́каго, веща́нный Соломо́ном; Ра́дуйся, руно́, ороше́нное Иису́сом, образо-

ва́нное Гедео́ном. Ра́дуйся, Неопали́мая Купино́, законополо́жником предзри́мая; Ра́дуйся, горо́ свя-

та́я, му́жем жела́ния усмотре́нная. Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Иа́ковом предви́димая; Ра́дуйся,

две́ре непроходи́мая, Иезекии́лем предзри́мая. Ра́дуйся, со́лнце селе́ния Христо́ва, псалмопе́вцем

предъявле́нное; Ра́дуйся, та́инство, многообра́зне проро́ки пронарече́нное. Ра́дуйся, проро́ческих

глаго́л все́х, предрече́нных о Тебе́, коне́ц прине́сшая; Ра́дуйся, Вы́шняго смотре́ния вся́ за спасе́ние

ми́ра соверши́вшая. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ми́р, И́же все́х Госпо́дь от земна́го Тя́ ро́да избра́ в Ма́терь Себе́ и, на́с ра́ди бы́в чело-

ве́к, взы́де, отню́дуже сни́де, к Небеси́ от земли́, и Тебе́ с Собо́ю возведе́ ко пребыва́нию во сла́ве

ве́чней и соца́рствованию с Собо́ю, конца́ не иму́щему, Те́мже, я́ко Бо́г, слы́шит от все́х: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ ве́рным, Богоро́дице Де́во, и заступле́ние все́м, к Тебе́ прибега́ющим, и́бо Небесе́ и зем-

ли́ Творе́ц, от Тебе́ пло́тию проше́д, Пречи́стая, ду́хом и те́лом в Небе́сная Тя́ пресели́, ко бли-

жа́йшему предста́тельству о все́х, и́хже приглаша́ти научи́: Ра́дуйся, гра́де Царя́ Вели́каго верху́

горы́ Небе́сныя; Ра́дуйся, стено́ и покро́ве, не кры́ющийся от на́шего притека́ния. Ра́дуйся, ве́рным

на враги́ посо́бствующая; Ра́дуйся, наше́ствия ага́рянская побежда́ющая. Ра́дуйся, ве́ры благоче-

сти́выя недви́жимое сохране́ние; Ра́дуйся, ерети́чествующих полко́в разоре́ние. Ра́дуйся, ра́дость и

умире́ние ми́ру су́щая; Ра́дуйся, всегуби́тельнаго а́да попра́вшая. Ра́дуйся, во́инствующих на пло́ть

целому́дрием изря́дное венча́ние; Ра́дуйся, му́ченических по́двигов всечестно́е прославле́ние.

Ра́дуйся, преподо́бных трудо́м Хода́таице блаже́ннаго упокое́ния; Ра́дуйся, и́ноком благоскор-

бя́щим Пода́тельнице ве́чнаго ра́дования. Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не остав-

ля́ющая.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое Богодухнове́нных пе́сней не довле́ет от на́с ко похвале́ всечестна́го Успе́ния Твоего́,

Всехва́льная Влады́чице, Цари́це Богоро́дице, но усе́рдно Тебе́ прино́сим, я́ко Ма́тери Царя́ все́х,

смире́нное моле́ние на́ше, с Небе́сными чи́нми пою́ще Еди́ному досто́йно прославля́ющему Тя́

Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоприе́мная свеща́ и́стиннаго Све́та су́щим на́м на земли́ я́вльшися, ду́ши просвеща́еши и

чту́щих Твое́ всечестно́е преставле́ние к ра́зуму Боже́ственному наставля́еши, да пое́м Ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая огня́ невеще́ственнаго; Ра́дуйся, заре́ незаходи́мая Све́та невече́рняго.

Ра́дуйся, луно́, от Со́лнца пра́вды облистава́емая; Ра́дуйся, све́тлосте, во тьме́ светя́щая. Ра́дуйся,

свети́льниче, на све́щнице превы́шнем поста́вленный; Ра́дуйся, исто́чниче жи́зни, из гро́ба во све́т

изведе́нный. Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, благочести́вых ду́ши просвеща́ющаго; Ра́дуйся, Ма́ти

все́х Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющаго. Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ живота́ коне́ц непо-

сты́дный да́рующая; Ра́дуйся, достоя́ние Бо́жиим и Свои́м рабо́м на Суде́ Сы́на Твоего́ одесну́ю

Его́ устроя́ющая. Ра́дуйся, Преблаже́нная, я́ко Тобо́ю блаже́ни есмы́ и мы́, и́же Помо́щницу Тя́ и́ма-

мы; Ра́дуйся, Преблагослове́нная в ро́д и ро́д, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю, и Тобо́ю с на́ми. Ра́дуйся, Об-

ра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 12.

Благода́ть высокопресто́льныя сла́вы, на небесе́х дарова́нную Богома́тери, почте́нной седе́нием

одесну́ю Сы́на Ея́ и Бо́га ви́дяще го́рнии умы́, подъя́ша Ю́ Престо́ли и Си́лы, окружи́ша Нача́ла и

Вла́сти, припадо́ша стра́шнии Херуви́ми, Серафи́ми и Госпо́дства, со Арха́нгелы и А́нгелы во-

пию́ще: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще всечестно́е Твое́ Успе́ние, восхваля́ем вси́ ко пренебе́сным возсше́ствие Твое́, Цари́це Бого-

ма́ти. Ты́ же освяти́, просла́ви и спаси́ все́х, любо́вию пою́щих Тебе́: Ра́дуйся, очи́стившая зе́млю

пречи́стыми но́г Твои́х стопа́ми; Ра́дуйся, освяти́вшая возду́х восхожде́нием Твои́м к Небеси́.

Ра́дуйся, на Небе́сный кру́г возступи́вшая; Ра́дуйся, вся́ добро́ты неизрече́нныя зря́щая. Ра́дуйся, во

сла́ве приседя́щая престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га; Ра́дуйся, с Сы́ном и Бо́гом ве́чно ца́рствующая.

Ра́дуйся, красото́ в десни́це Госпо́дней, украша́ющая блажа́щих Тя́ все́х Небе́сных; Ра́дуйся, об-

ра́дованная наде́янием на Тя́ все́х земны́х. Ра́дуйся, облече́нная в со́лнце, сия́ющая благода́тию и

сла́вою все́й вселе́нней; Ра́дуйся, обеща́вшая сохраня́ти и спаса́ти призыва́ющих Тя́ все́х в подне-

бе́сней. Ра́дуйся, от христиа́нских родо́в Ма́ти Бо́жия почита́емая и Богоро́дица имену́емая; Ра́дуй-

ся, от восто́к со́лнца до за́пад пресла́вно и правосла́вно от все́х благочести́вых сла́вимая. Ра́дуйся,

Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м на́с не оставля́ющая.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти Безсме́ртнаго Царя́ Небесе́ и земли́, Христа́ Бо́га на́шего, живу́щая и по сме́рти,

ны́нешняя приноше́ния о всечестно́м Твое́м Успе́нии от на́с прие́мши, в жи́зни се́й и в сме́ртнем

успе́нии на́шем от вся́кия напа́сти, бе́д и му́ки изба́ви и Небе́снаго Ца́рствия на́с, Цари́це, сподо́би,

о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1 и кондак 1.

Моли́тва на Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы

О Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая,

а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́,

святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное настав-

ле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое ве-

се́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих

здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище,

блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е

поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся на-

де́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние,

гре́шников спасе́ние и к Бо́гу присвое́ние, правове́рных все́х тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое по-

може́ние и заступле́ние! Тобо́ю на́м, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бы́сть, и Тебе́ мольбу́ при-

но́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́жд-

шая Царя́ Христа́, Бо́га на́шего, Живода́вца все́х, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хвали́мая,

а́нгельский уме́, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице все́х тва́рей, Боголе́пная

Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, не-

бе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизре-

че́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голуби́це

кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва

Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, нерукотворе́нная Це́ркве

Еди́наго Царя́ все́х ве́к, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный

раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший на́м небе́сное весе́лие, гро́зде спа-

се́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя

благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́ро-

сти Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н все́х нело́жная

Храни́тельнице и ми́ра всего́ изве́стное спасе́ние! О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Бо-

горо́дице, услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на лю́дех Твои́х, моли́ Сы́на Своего́

изба́витися на́м от вся́каго зла́ и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и гра́д, и страну́ ве́рных, и

лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тель-

ства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от

вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным

гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны́ мо-

ля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния на́м да́руй. Облег-

чи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́

су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ния на́шего, и обнови́ на́с бла́гостию Своея́

ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя́ Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пре-

чи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на пу́ть пра́вый

наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вра-

зуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя́, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́

и сохрани́ в долготу́ дни́й. О Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице

Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся́ правосла́вныя хри-

стиа́ны, сохраня́ющи и́х под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́

вопло́щшагося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны́ свы́ше си́лою на вся́ ви́димыя и

неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имя),

Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и

епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и ве́сь при́чет церко́вный, и ве́сь мона́шеский чи́н, и

вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на

все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и

просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива на́м бу́ди зде́ и на Стра́шнем Суде́ Сы́на

Твоего́ о на́с умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со

А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и мо-

ли́твою Твое́ю сподо́би вся́ правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Не-

бе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты́ бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты́ на́ша

Наде́жда и Засту́пница все́х притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты́ Моле́бни-

ца на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние

Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Та́ин

приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Тво́й и руко́ю Твое́ю держи́маго

Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию се́й

целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безко-

не́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в де́нь су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще

Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом,

во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Document Outline

Акафист Успению Пресвятой Богородицы

predanie.ru

Молитвы и акафист Успению Богородицы

  Тропарь и кондак Успению Богородицы Молитва Успению Пресвятой Богородицы Акафист Успению Божией Матери Величание

ТРОПАРЬ И КОНДАК УСПЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 1

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2

В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную

МОЛИТВА УСПЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

О Пресвятая Богородице Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел и всея твари Честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и славо, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых Кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная Наставнице, путешествующих легкое прохождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых Покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих Помощнице, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление!

Тобою нам, Владычице, Невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: О Премилостивая и Пречудная Света умнаго Царице, рождшая Царя Христа, Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая, ангельский уме, светозарная звездо, святых Пресвятейшая, Владычице всех тварей, Боголепная Девице, Нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный Престоле Невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище Живаго Бога, неизреченное составление плоти Христовы, гнездо Орла Небеснаго, Горлице Богогласная, Голубице кроткая, тихая и незлобивая, Мати чадолюбивая, милостей бездно, развергающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, не рук отворенная Церкве Единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, Боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неисчерпаемыя благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы непоколебимый столпе, мечу ярости Божия на богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная Хранительнице и мира всего известное спасение!

О Всемилостивая Госпоже, Дево Владычице, Богородице, услыши нас, молящихся Тебе, и яви милость Твою на людей Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла и сохрани обитель нашу и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди, благочестно прибегающия и призывающия имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя о ран и, от всякия болезни и всякаго обстояния, да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиим умалятся раби Твои. Но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха во времени плоднаго приношения нам даруй. Облегчи, возстави и помилуй, Премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания с нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя Помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, Надеждо наша. Разсеянныя собери, заблудшия на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя вразуми, младенцы воспитай и прослави славящия Тя, изряднее же — Церковь Сына Твоего соблюди и сохрани в долготу дний.

О Милостивая и Премилостивая Царице Небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатайством Твоим помилуй страну нашу и воинство ея и вся православныя христианы, сохраняющи их под кровом милости Твоея, ризою Твоею честною защити и моли из Тебе воплошагося без семене Христа, Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша. Спаси же и помилуй, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы и весь причет церковный, и весь монашеский чин, и вся правоверныя люди, поклоняющияся и молящияся пред честною Твоею иконою. Призри на всех нас призрением милостивнаго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде и на Страшнем Суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшияся во благочестии от жития сего рабы Твоя в вечней жизни со Ангелы и Архангелы и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего Бога предстанут, и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити и радости ангельския в Небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава Небесных и упование земных, Ты наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе и Твоея святыя помощи просящих. Ты Молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему. Твоя Матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко Престолу благодати Пресвятых и Животворящих Его Тайн приступати дерзаем, аще и недостойнии.

Темже всечестный образ Твой и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся, грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми Богоприятными молитвами дойти Небесныя безконечныя жизни и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его купно со Безначальным Отцем и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом, во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ УСПЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Как правильно читать акафист

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, восходящей от земли к Небеси, благоговейная пения о пречестнем Твоем Успении приносим раби Твои, Богородице. Ты же, яко имущая победу над смертию, от всяких нас смертоносных бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице ко премирным Ея возшествие и приити предъявление к Ней Сыну Ея и Богу, светло о Ней блистаяся и стоя, зовый таковая: Радуйся, прерадованная Мати Царева; Радуйся, Небесная Царице, Мати Бога и Господа Небесе и земли. Радуйся, предпочтенная превеличеством пришествия к Тебе Сына Твоего и Бога; Радуйся, возвеличенная извещением Твоего к Сыну отшествия. Радуйся, от всех родов Богом избранная; Радуйся, святое вместилище Слова Божия. Радуйся, пророческаго проречения исполнение; Радуйся, Апостолом пречестный венче. Радуйся, святителем украшение и священником доброто; Радуйся, правителем удобрение и державо. Радуйся, Богомудрых иноков возведение к Горнему Царствию; Радуйся, отверзающая райския двери христианскому роду, присно Тя блажещему.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 2

Видяще Апостолов лик, всесильным мановением от конец земли на облацех представших ко Пречестному Твоему, Пренепорочная. Успению, священноначальницы: Дионисий — небесный таинник, Иерофей дивный и Тимофей с Боголепною честию священства пояху Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумная вся тварь, старейшая чиноначалия ангельская приидоша со своим Царем, Иже во Своя живоначальнейшия руце душу Матере Своея прият; теплый же верою Петр со слезами многая к Ней изрече, зовый: Радуйся, ко премирным, Мати Творца миру, восходящая; Радуйся, к пренебесным, пространнейшая небес, вземлющаяся. Радуйся, четверочастное стихий освятившая Твоим восхождением; Радуйся, Небесных возвеселившая Твоим прехождением. Радуйся, во Иерусалим Горний прекрасный приятая; Радуйся, в нерукотворенныя храмы прерадостно вшедшая. Радуйся, Херувимов и Серафимов Царице; Радуйся, Архангелов Владычице. Радуйся, прибежище верных и избавление; Радуйся, достоянию Твоему помощь и защищение. Радуйся, о всем мире христианстем к Богу Ходатаице; Радуйся, благ всяческих Всеблагая Подательнице.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго восхити от Индии Фому, за некое изволение Божие не прилучшуся ему в пречестное успение Богоматере, и предпостави живоприемному Ея гробу, иже, Преставльшуюся приник видети, уразуме вознесенную на Небеса с телом и, веровав, о сем возопи: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в себе помышление ученик, яко Божиим смотрением бе ему не обрестися ко провождению Богоматере с прочими вкупе, обрадован быв о безсмертнем Ея Успении, сия вопияше к Ней: Радуйся, восприемлемая от земли дланьма Сына Твоего; Радуйся, ко превышним возшедшая наслаждатися славы Его. Радуйся, провождаемая от всех чиноначалий ангельских в Горняя; Радуйся, подъемлемая Херувимы в Небесная и поднебесная. Радуйся, в Небесных вратех от старейших Сил велелепно песньми возносимая; Радуйся, от всех Небесных граждан окружаемая и блажимая. Радуйся, Небо земное, к Горнему селению возвышенное; Радуйся, Престоле Господень, от земли вознесенный в Царствие Небесное. Радуйся, предстательство наше и крепкое заступление; Радуйся, грешником Споручнице во спасение. Радуйся, Христианом Царице и по Бозе Надеждо Небеснаго Царствия; Радуйся, Мати Живота и по Господе нам упование жизни вечныя.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 4

Бурю внутрь имея Аффоний помышлений неверных и зря Бо-гоносными Апостолы Богоматере Пречестное Тело всечестне ко гробу несенное, ко опровержению устремися; внезапу же, егда со ослеплением очию руце его отъяте ко одру прилеплене висясте, верою Матерь Божию исповедаше, вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше таинницы и самовидцы Слова Ангелов, поющих превышними песньми при погребении Богоприятнаго тела Божия Матере, и честь подати хотяще Богоугодную, потщашася согласно пети, глаголюще: Радуйся, благовестие приемшая о прошествии Твоем в Горнее Царствие; Радуйся, от благовестившаго Гавриила приемшая радостнаго рая вравие. Радуйся, пречестное херувимское множество просветившая; Радуйся, преславное серафимское естество возрадовавшая. Радуйся, от патриархов прообразованная; Радуйся, от пророков предвозвещенная. Радуйся, злую дерзость Аффониеву скоро отметившая; Радуйся, исцеление томужде подавшая. Радуйся, обратившая в веру Аффониево неверие; Радуйся, верное того приемшая исповедание. Радуйся, возводящая к Небеси любовь и веру к Тебе имущих; Радуйся, спасающая верою имя Твое призывающих.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая..

Кондак 5

Боготечныя звезды, Апостоли святии, в поднебесней разсеяннии ради Евангелия, восхищени быша на облацех, по широте воздушней, ко погребению Матере Господни, Юже пеньми и песньми провождающе, с Невещественными взываху: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше Боговидцы своего Владыку, в руце Матере Своея душу приемша, и Господа Того разумевше, потщашася священнословия песньми благословне воспети Ю: Радуйся, Царице, над всеми Царствующаго носившая; Радуйся, и Сама рукама Его Сыновнима носимая. Радуйся, скиптре царский в Христовой деснице; Радуйся, в руце Ноя ветвь голубицы. Радуйся, жезле Ааронов, прозябший нетление; Радуйся, крине неувядаемый, процветший безсмертие. Радуйся, Богоотца Давида цевнице Богодохновенная; Радуйся, пророчествия его возставшая слово, псалтирю и гусли прекрасныя. Радуйся, одушевленный святыни Господни кивоте; Радуйся, в покой Господень воскресший наш животе. Радуйся, скиние, от Херувимов осеняемая; Радуйся, Святая святых, от Серафимов глаголемая.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 6

Проповедницы Богоноснии Апостоли, по отшествии ко премирным Божия Матере во общем селении обычныя трапезы бывше и предложение части хлеба во Имя Господне возносяще, внезапу свыше Богородицу Царицу, пришедшую со светоносными Ангелы, зряху и, мир тем от Сына и Бога подавшую слышавше, возгласиша о сем: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия нам Солнце правды, Христос Бог от Твоих пречистых ложесн, волею и благоразумием проповедания чрез Апостолы мир просвети и Тя, Богоматерь, от рода и в род прослави. Темже и мы вси ублажаем Тя, вопиюще Ти: Радуйся, Присноблаженная от всех родов во веки; Радуйся, благоутробная и Милостивая на человеки. Радуйся, ученическому лику обещание исполнившая; Радуйся, присещением Твоим от Сына Твоего и Бога мир тому подавшая. Радуйся, всежелательное святых сладкое зрение; Радуйся, преподобных матерей и дев святых всевеселящее радование. Радуйся, преходящая райское селение праведных; Радуйся, посещающая всех во славе небесней сущих. Радуйся, начало человеческаго спасения; Радуйся, исполнение всех благих желания. Радуйся, по Бозе, Царе царствующих, Богородице Царице; Радуйся, по Господе господствующих, Владыце нашем, Госпоже и Владычице.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 7

Хотящих всех с верою входити в храм Твой святый, Богородице, присно спасаеши и славящих Тя от всяких напастей и бед свобождаеши; темже и благоверным людем, присноблажащим Тя, победы на сопротивныя даруй и вся ко спасению прошения нам подавай, о сем молящимся Тебе и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься нам, всех Творец Господь Тобою, Богородице. Ты же сродное промышление о нас к Нему имущи, честне почитающих пречестное Твое Успение, приими сицевая Тебе вопиющих: Радуйся, Мати Богу, избранная от земных; Радуйся, превышшая земных и Небесных. Радуйся, Херувимов и Серафимов горе превозшедшая; Радуйся, лик ученический облаком ко погребению Ти доле совокупльшая. Радуйся, Фому по погребении Твоем силою Божиею предпоставившая изряднее; Радуйся, чрез него уверившая Твое на Небо с плотию преселение. Радуйся, красотою всех добродетелей украшенная; Радуйся, краснейшему паче сынов человеческих Сынови Своему сопричтенная. Радуйся, яко финикс, плотию воскресшею процветшая; Радуйся, яко кедр в Ливане небесном, умножившаяся. Радуйся, древо живота, насажденное посреде рая превышняго; Радуйся, ковчеже мысленный возвышенный в Горняя от потопа смертнаго.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 8

Странно в превышних ведуще Тя, Избранная, яко солнце, Владычице, внутрь пренебесных недомыслимых красот и неизреченных доброт, умильно к Сыну и Богу, дланьма Его держиму, возшедшую и прерадостно преклоньшуюся живоначальней Его деснице, о сем непрестанно вопием: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе, к Небесным взята и, земных не оставляющи, Богомати, рукама Сыновнима носима, в незаходимая вниде, во оный град всесветящий и прекрасный, Иерусалим вышний, Херувимы обстоима со всеми Небесными силами, идеже слышит поющих сия: Радуйся, Еяже пресвятая душа в вышнем всесветлом Сионе вселяется; Радуйся, Еяже и нетленное тело таможде с душею купно прославляется. Радуйся, вшедшая в престольный град Самаго Вседержителя; Радуйся, вознесшаяся в прекрасный рай Вышняго Насадителя. Радуйся, пренесенная во град, основанный от каменей всесветяших; Радуйся, введенная во ограду, обстоимую вои сил превышних. Радуйся, превышше Небес во благолепие Божие взятая; Радуйся, паче всех невещественных умов почтенная. Радуйся, приносящая к Сыну Своему и Богу моление верных; Радуйся, и Сама непрестанно у Престола Сына Твоего и Бога молящаяся о всех. Радуйся, Предстательнице к Богу, мир спасающая; Радуйся, Заступнице, роду христианскому от Бога дарованная.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское превозносит Тя, Богородице, человечестии же роди вси Матерь Тя Божию славим и почитаем пречестное Твое Успение, Царице: Тебе бо ради земнии Небесным совокупляются, согласно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветийства Боговещанньгх пророческих речений ныне зрим о Тебе сбывшаяся, Богородице, яко воистину Бога плотию родила еси нам. Темже таинству словесе Божия верующе, вопием: Радуйся, закона и пророков главизно совершенная; Радуйся, звездо Иаковля, Валаамом пророкованная. Радуйся, одре Царя Великаго, вещанный Соломоном; Радуйся, руно, орошенное Иисусом, образованное Гедеоном. Радуйся, Неопалимая Купино, законоположником предзримая; Радуйся, горо святая, мужем желания усмотренная. Радуйся, лествице небесная, Иаковом предвидимая; Радуйся, двере непроходимая, Иезекиилем предзримая. Радуйся, солнце селения Христова, псалмопевцем предъявленное; Радуйся, таинство, многообразне пророки пронареченное. Радуйся, пророческих глагол всех, предреченных о Тебе, конец принесшая; Радуйся, Вышняго смотрения вся за спасение мира совершившая.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Господь от земнаго Тя рода избра в Матерь Себе и, нас ради быв человек, взыде, отнюдуже сниде, к Небеси от земли, и Тебе с Собою возведе ко пребыванию во славе вечней и соцарствованию с Собою, конца не имущему, Темже, яко Бог, слышит от всех: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси верным, Богородице Дево, и заступление всем, к Тебе прибегающим, ибо Небесе и земли Творец, от Тебе плотию прошед, Пречистая, духом и телом в Небесная Тя пресели, ко ближайшему предстательству о всех, ихже приглашати научи: Радуйся, граде Царя Великаго верху горы Небесныя; Радуйся, стено и покрове, не крыющийся от нашего притекания. Радуйся, верным на враги пособствующая; Радуйся, нашествия агарянская побеждающая. Радуйся, веры благочестивыя недвижимое сохранение; Радуйся, еретичествующих полков разорение. Радуйся, радость и умирение миру сущая; Радуйся, всегубительнаго ада поправшая. Радуйся, воинствующих на плоть целомудрием изрядное венчание; Радуйся, мученических подвигов всечестное прославление. Радуйся, преподобных трудом Ходатаице блаженнаго упокоения; Радуйся, иноком благоскорбящим Подательнице вечнаго радования.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 11

Пение всякое Богодухновенных песней не довлеет от нас ко похвале всечестнаго Успения Твоего, Всехвальная Владычице, Царице Богородице, но усердно Тебе приносим, яко Матери Царя всех, смиренное моление наше, с Небесными чинми поюще Единому достойно прославляющему Тя Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемная свеща истиннаго Света сущим нам на земли явльшися, души просвещаеши и чтущих Твое всечестное преставление к разуму Божественному наставляеши, да поем Ти сицевая: Радуйся, свеще неугасимая огня невещественнаго; Радуйся, заре незаходимая Света невечерняго. Радуйся, луно, от Солнца правды облиставаемая; Радуйся, светлосте, во тьме святящая. Радуйся, светильниче, на свещнице превышнем поставленный; Радуйся, источниче жизни, из гроба во свет изведенный. Радуйся, Мати Света умнаго, благочестивых души просвещающаго; Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающаго. Радуйся, уповающим на Тя живота конец непостыдный дарующая; Радуйся, достояние Божиим и Своим рабом на Суде Сына Твоего одесную Его устрояющая. Радуйся, Преблаженная, яко Тобою блажени есмы и мы, иже Помощницу Тя имамы; Радуйся, Преблагословенная в род и род, яко Господь с Тобою, и Тобою с нами.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 12

Благодать высокопрестольныя славы, на небесех дарованную Богоматери, почтенной седением одесную Сына Ея и Бога видяще горнии умы, подъяша Ю Престоли и Силы, окружиша Начала и Власти, припадоша страшнии Херувими, Серафими и Господства, со Архангелы и Ангелы вопиюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще всечестное Твое Успение, восхваляем вси ко пренебесным возсшествие Твое, Царице Богомати. Ты же освяти, прослави и спаси всех, любовию поющих Тебе: Радуйся, очистившая землю пречистыми ног Твоих стопами; Радуйся, освятившая воздух восхождением Твоим к Небеси. Радуйся, на Небесный круг возступившая; Радуйся, вся доброты неизреченныя зрящая. Радуйся, во славе приседящая престолу Сына Твоего и Бога; Радуйся, с Сыном и Богом вечно царствующая. Радуйся, красото в деснице Господней, украшающая блажащих Тя всех Небесных; Радуйся, обрадованная надеянием на Тя всех земных. Радуйся, облеченная в солнце, сияющая благодатию и славою всей вселенней; Радуйся, обещавшая сохраняти и спасати призывающих Тя всех в поднебесней. Радуйся, от христианских родов Мати Божия почитаемая и Богородица именуемая; Радуйся, от восток солнца до запад преславно и православно от всех благочестивых славимая.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати Безсмертнаго Царя Небесе и земли, Христа Бога нашего, живущая и по смерти, нынешняя приношения о всечестном Твоем Успении от нас приемши, в жизни сей и в смертнем успении нашем от всякия напасти, бед и муки избави и Небеснаго Царствия нас, Царице, сподоби, о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице ко премирным Ея возшествие и приити предъявление к Ней Сыну Ея и Богу, светло о Ней блистаяся и стоя, зовый таковая: Радуйся, прерадованная Мати Царева; Радуйся, Небесная Царице, Мати Бога и Господа Небесе и земли. Радуйся, предпочтенная превеличеством пришествия к Тебе Сына Твоего и Бога; Радуйся, возвеличенная извещением Твоего к Сыну отшествия. Радуйся, от всех родов Богом избранная; Радуйся, святое вместилище Слова Божия. Радуйся, пророческаго проречения исполнение; Радуйся, Апостолом пречестный венче. Радуйся, святителем украшение и священником доброто; Радуйся, правителем удобрение и державо. Радуйся, Богомудрых иноков возведение к Горнему Царствию; Радуйся, отверзающая райския двери христианскому роду, присно Тя блажещему.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, восходящей от земли к Небеси, благоговейная пения о пречестнем Твоем Успении приносим раби Твои, Богородице. Ты же, яко имущая победу над смертию, от всяких нас смертоносных бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

hram-kupina.ru

Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, восходящей от земли к Небеси, благоговейная пения о пречестнем Твоем Успении приносим раби Твои, Богородице. Ты же, яко имущая победу над смертию, от всяких нас смертоносных бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть рещи Богородице ко премирным Ея возшествие и приити предъявление к Ней Сыну Ея и Богу, светло о Ней блистаяся и стоя, зовый таковая: Радуйся, прерадованная Мати Царева; Радуйся, Небесная Царице, Мати Бога и Господа Небесе и земли. Радуйся, предпочтенная превеличеством пришествия к Тебе Сына Твоего и Бога; Радуйся, возвеличенная извещением Твоего к Сыну отшествия. Радуйся, от всех родов Богом избранная; Радуйся, святое вместилище Слова Божия. Радуйся, пророческаго проречения исполнение; Радуйся, Апостолом пречестный венче. Радуйся, святителем украшение и священником доброто; Радуйся, правителем удобрение и державо. Радуйся, Богомудрых иноков возведение к Горнему Царствию; Радуйся, отверзающая райския двери христианскому роду, присно Тя блажещему. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 2

Видяще Апостолов лик, всесильным мановением от конец земли на облацех представших ко Пречестному Твоему, Пренепорочная. Успению, священноначальницы: Дионисий — небесный таинник, Иерофей дивный и Тимофей с Боголепною честию священства пояху Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумная вся тварь, старейшая чиноначалия ангельская приидоша со своим Царем, Иже во Своя живоначальнейшия руце душу Матере Своея прият; теплый же верою Петр со слезами многая к Ней изрече, зовый: Радуйся, ко премирным, Мати Творца миру, восходящая; Радуйся, к пренебесным, пространнейшая небес, вземлющаяся. Радуйся, четверочастное стихий освятившая Твоим восхождением; Радуйся, Небесных возвеселившая Твоим прехождением. Радуйся, во Иерусалим Горний прекрасный приятая; Радуйся, в нерукотворенныя храмы прерадостно вшедшая. Радуйся, Херувимов и Серафимов Царице; Радуйся, Архангелов Владычице. Радуйся, прибежище верных и избавление; Радуйся, достоянию Твоему помощь и защищение. Радуйся, о всем мире христианстем к Богу Ходатаице; Радуйся, благ всяческих Всеблагая Подательнице. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго восхити от Индии Фому, за некое изволение Божие не прилучшуся ему в пречестное успение Богоматере, и предпостави живоприемному Ея гробу, иже, Преставльшуюся приник видети, уразуме вознесенную на Небеса с телом и, веровав, о сем возопи: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в себе помышление ученик, яко Божиим смотрением бе ему не обрестися ко провождению Богоматере с прочими вкупе, обрадован быв о безсмертнем Ея Успении, сия вопияше к Ней: Радуйся, восприемлемая от земли дланьма Сына Твоего; Радуйся, ко превышним возшедшая наслаждатися славы Его. Радуйся, провождаемая от всех чиноначалий ангельских в Горняя; Радуйся, подъемлемая Херувимы в Небесная и поднебесная. Радуйся, в Небесных вратех от старейших Сил велелепно песньми возносимая; Радуйся, от всех Небесных граждан окружаемая и блажимая. Радуйся, Небо земное, к Горнему селению возвышенное; Радуйся, Престоле Господень, от земли вознесенный в Царствие Небесное. Радуйся, предстательство наше и крепкое заступление; Радуйся, грешником Споручнице во спасение. Радуйся, Христианом Царице и по Бозе Надеждо Небеснаго Царствия; Радуйся, Мати Живота и по Господе нам упование жизни вечныя. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 4

Бурю внутрь имея Аффоний помышлений неверных и зря Богоносными Апостолы Богоматере Пречестное Тело всечестне ко гробу несенное, ко опровержению устремися; внезапу же, егда со ослеплением очию руце его отъяте ко одру прилеплене висясте, верою Матерь Божию исповедаше, вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше таинницы и самовидцы Слова Ангелов, поющих превышними песньми при погребении Богоприятнаго тела Божия Матере, и честь подати хотяще Богоугодную, потщашася согласно пети, глаголюще: Радуйся, благовестие приемшая о прошествии Твоем в Горнее Царствие; Радуйся, от благовестившаго Гавриила приемшая радостнаго рая вравие. Радуйся, пречестное херувимское множество просветившая; Радуйся, преславное серафимское естество возрадовавшая. Радуйся, от патриархов прообразованная; Радуйся, от пророков предвозвещенная. Радуйся, злую дерзость Аффониеву скоро отметившая; Радуйся, исцеление томужде подавшая. Радуйся, обратившая в веру Аффониево неверие; Радуйся, верное того приемшая исповедание. Радуйся, возводящая к Небеси любовь и веру к Тебе имущих; Радуйся, спасающая верою имя Твое призывающих. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 5

Боготечныя звезды, Апостоли святии, в поднебесней разсеяннии ради Евангелия, восхищени быша на облацех, по широте воздушней, ко погребению Матере Господни, Юже пеньми и песньми провождающе, с Невещественными взываху: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше Боговидцы своего Владыку, в руце Матере Своея душу приемша, и Господа Того разумевше, потщашася священнословия песньми благословне воспети Ю: Радуйся, Царице, над всеми Царствующаго носившая; Радуйся, и Сама рукама Его Сыновнима носимая. Радуйся, скиптре царский в Христовой деснице; Радуйся, в руце Ноя ветвь голубицы. Радуйся, жезле Ааронов, прозябший нетление; Радуйся, крине неувядаемый, процветший безсмертие. Радуйся, Богоотца Давида цевнице Богодохновенная; Радуйся, пророчествия его возставшая слово, псалтирю и гусли прекрасныя. Радуйся, одушевленный святыни Господни кивоте; Радуйся, в покой Господень воскресший наш животе. Радуйся, скиние, от Херувимов осеняемая; Радуйся, Святая святых, от Серафимов глаголемая. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 6

Проповедницы Богоноснии Апостоли, по отшествии ко премирным Божия Матере во общем селении обычныя трапезы бывше и предложение части хлеба во Имя Господне возносяще, внезапу свыше Богородицу Царицу, пришедшую со светоносными Ангелы, зряху и, мир тем от Сына и Бога подавшую слышавше, возгласиша о сем: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия нам Солнце правды, Христос Бог от Твоих пречистых ложесн, волею и благоразумием проповедания чрез Апостолы мир просвети и Тя, Богоматерь, от рода и в род прослави. Темже и мы вси ублажаем Тя, вопиюще Ти: Радуйся, Присноблаженная от всех родов во веки; Радуйся, благоутробная и Милостивая на человеки. Радуйся, ученическому лику обещание исполнившая; Радуйся, присещением Твоим от Сына Твоего и Бога мир тому подавшая. Радуйся, всежелательное святых сладкое зрение; Радуйся, преподобных матерей и дев святых всевеселящее радование. Радуйся, преходящая райское селение праведных; Радуйся, посещающая всех во славе небесней сущих. Радуйся, начало человеческаго спасения; Радуйся, исполнение всех благих желания. Радуйся, по Бозе, Царе царствующих, Богородице Царице; Радуйся, по Господе господствующих, Владыце нашем, Госпоже и Владычице. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 7

Хотящих всех с верою входити в храм Твой святый, Богородице, присно спасаеши и славящих Тя от всяких напастей и бед свобождаеши; темже и благоверным людем, присноблажащим Тя, победы на сопротивныя даруй и вся ко спасению прошения нам подавай, о сем молящимся Тебе и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься нам, всех Творец Господь Тобою, Богородице. Ты же сродное промышление о нас к Нему имущи, честне почитающих пречестное Твое Успение, приими сицевая Тебе вопиющих: Радуйся, Мати Богу, избранная от земных; Радуйся, превышшая земных и Небесных. Радуйся, Херувимов и Серафимов горе превозшедшая; Радуйся, лик ученический облаком ко погребению Ти доле совокупльшая. Радуйся, Фому по погребении Твоем силою Божиею предпоставившая изряднее; Радуйся, чрез него уверившая Твое на Небо с плотию преселение. Радуйся, красотою всех добродетелей украшенная; Радуйся, краснейшему паче сынов человеческих Сынови Своему сопричтенная. Радуйся, яко финикс, плотию воскресшею процветшая; Радуйся, яко кедр в Ливане небесном, умножившаяся. Радуйся, древо живота, насажденное посреде рая превышняго; Радуйся, ковчеже мысленный возвышенный в Горняя от потопа смертнаго. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 8

Странно в превышних ведуще Тя, Избранная, яко солнце, Владычице, внутрь пренебесных недомыслимых красот и неизреченных доброт, умильно к Сыну и Богу, дланьма Его держиму, возшедшую и прерадостно преклоньшуюся живоначальней Его деснице, о сем непрестанно вопием: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе, к Небесным взята и, земных не оставляющи, Богомати, рукама Сыновнима носима, в незаходимая вниде, во оный град всесветящий и прекрасный, Иерусалим вышний, Херувимы обстоима со всеми Небесными силами, идеже слышит поющих сия: Радуйся, Еяже пресвятая душа в вышнем всесветлом Сионе вселяется; Радуйся, Еяже и нетленное тело таможде с душею купно прославляется. Радуйся, вшедшая в престольный град Самаго Вседержителя; Радуйся, вознесшаяся в прекрасный рай Вышняго Насадителя. Радуйся, пренесенная во град, основанный от каменей всесветяших; Радуйся, введенная во ограду, обстоимую вои сил превышних. Радуйся, превышше Небес во благолепие Божие взятая; Радуйся, паче всех невещественных умов почтенная. Радуйся, приносящая к Сыну Своему и Богу моление верных; Радуйся, и Сама непрестанно у Престола Сына Твоего и Бога молящаяся о всех. Радуйся, Предстательнице к Богу, мир спасающая; Радуйся, Заступнице, роду христианскому от Бога дарованная. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское превозносит Тя, Богородице, человечестии же роди вси Матерь Тя Божию славим и почитаем пречестное Твое Успение, Царице: Тебе бо ради земнии Небесным совокупляются, согласно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветийства Боговещанньгх пророческих речений ныне зрим о Тебе сбывшаяся, Богородице, яко воистину Бога плотию родила еси нам. Темже таинству словесе Божия верующе, вопием: Радуйся, закона и пророков главизно совершенная; Радуйся, звездо Иаковля, Валаамом пророкованная. Радуйся, одре Царя Великаго, вещанный Соломоном; Радуйся, руно, орошенное Иисусом, образованное Гедеоном. Радуйся, Неопалимая Купино, законоположником предзримая; Радуйся, горо святая, мужем желания усмотренная. Радуйся, лествице небесная, Иаковом предвидимая; Радуйся, двере непроходимая, Иезекиилем предзримая. Радуйся, солнце селения Христова, псалмопевцем предъявленное; Радуйся, таинство, многообразне пророки пронареченное. Радуйся, пророческих глагол всех, предреченных о Тебе, конец принесшая; Радуйся, Вышняго смотрения вся за спасение мира совершившая. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Господь от земнаго Тя рода избра в Матерь Себе и, нас ради быв человек, взыде, отнюдуже сниде, к Небеси от земли, и Тебе с Собою возведе ко пребыванию во славе вечней и соцарствованию с Собою, конца не имущему, Темже, яко Бог, слышит от всех: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси верным, Богородице Дево, и заступление всем, к Тебе прибегающим, ибо Небесе и земли Творец, от Тебе плотию прошед, Пречистая, духом и телом в Небесная Тя пресели, ко ближайшему предстательству о всех, ихже приглашати научи: Радуйся, граде Царя Великаго верху горы Небесныя; Радуйся, стено и покрове, не крыющийся от нашего притекания. Радуйся, верным на враги пособствующая; Радуйся, нашествия агарянская побеждающая. Радуйся, веры благочестивыя недвижимое сохранение; Радуйся, еретичествующих полков разорение. Радуйся, радость и умирение миру сущая; Радуйся, всегубительнаго ада поправшая. Радуйся, воинствующих на плоть целомудрием изрядное венчание; Радуйся, мученических подвигов всечестное прославление. Радуйся, преподобных трудом Ходатаице блаженнаго упокоения; Радуйся, иноком благоскорбящим Подательнице вечнаго радования. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 11

Пение всякое Богодухновенных песней не довлеет от нас ко похвале всечестнаго Успения Твоего, Всехвальная Владычице, Царице Богородице, но усердно Тебе приносим, яко Матери Царя всех, смиренное моление наше, с Небесными чинми поюще Единому достойно прославляющему Тя Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемная свеща истиннаго Света сущим нам на земли явльшися, души просвещаеши и чтущих Твое всечестное преставление к разуму Божественному наставляеши, да поем Ти сицевая: Радуйся, свеще неугасимая огня невещественнаго; Радуйся, заре незаходимая Света невечерняго. Радуйся, луно, от Солнца правды облиставаемая; Радуйся, светлосте, во тьме святящая. Радуйся, светильниче, на свещнице превышнем поставленный; Радуйся, источниче жизни, из гроба во свет изведенный. Радуйся, Мати Света умнаго, благочестивых души просвещающаго; Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающаго. Радуйся, уповающим на Тя живота конец непостыдный дарующая; Радуйся, достояние Божиим и Своим рабом на Суде Сына Твоего одесную Его устрояющая. Радуйся, Преблаженная, яко Тобою блажени есмы и мы, иже Помощницу Тя имамы; Радуйся, Преблагословенная в род и род, яко Господь с Тобою, и Тобою с нами. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 12

Благодать высокопрестольныя славы, на небесех дарованную Богоматери, почтенной седением одесную Сына Ея и Бога видяще горнии умы, подъяша Ю Престоли и Силы, окружиша Начала и Власти, припадоша страшнии Херувими, Серафими и Господства, со Архангелы и Ангелы вопиюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще всечестное Твое Успение, восхваляем вси ко пренебесным возсшествие Твое, Царице Богомати. Ты же освяти, прослави и спаси всех, любовию поющих Тебе: Радуйся, очистившая землю пречистыми ног Твоих стопами; Радуйся, освятившая воздух восхождением Твоим к Небеси. Радуйся, на Небесный круг возступившая; Радуйся, вся доброты неизреченныя зрящая. Радуйся, во славе приседящая престолу Сына Твоего и Бога; Радуйся, с Сыном и Богом вечно царствующая. Радуйся, красото в деснице Господней, украшающая блажащих Тя всех Небесных; Радуйся, обрадованная надеянием на Тя всех земных. Радуйся, облеченная в солнце, сияющая благодатию и славою всей вселенней; Радуйся, обещавшая сохраняти и спасати призывающих Тя всех в поднебесней. Радуйся, от христианских родов Мати Божия почитаемая и Богородица именуемая; Радуйся, от восток солнца до запад преславно и православно от всех благочестивых славимая. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати Безсмертнаго Царя Небесе и земли, Христа Бога нашего, живущая и по смерти, нынешняя приношения о всечестном Твоем Успении от нас приемши, в жизни сей и в смертнем успении нашем от всякия напасти, бед и муки избави и Небеснаго Царствия нас, Царице, сподоби, о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

О Пресвятая Богородице Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел и всея твари Честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и славо, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых Кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная Наставнице, путешествующих легкое прохождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых Покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих Помощнице, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление! Тобою нам, Владычице, Невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: О Премилостивая и Пречудная Света умнаго Царице, рождшая Царя Христа, Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая, ангельский уме, светозарная звездо, святых Пресвятейшая, Владычице всех тварей, Боголепная Девице, Нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный Престоле Невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище Живаго Бога, неизреченное составление плоти Христовы, гнездо Орла Небеснаго, Горлице Богогласная, Голубице кроткая, тихая и незлобивая, Мати чадолюбивая, милостей бездно, развергающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, не рук отворенная Церкве Единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, Боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неисчерпаемыя благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы непоколебимый столпе, мечу ярости Божия на богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная Хранительнице и мира всего известное спасение! О Всемилостивая Госпоже, Дево Владычице, Богородице, услыши нас, молящихся Тебе, и яви милость Твою на людей Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла и сохрани обитель нашу и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди, благочестно прибегающия и призывающия имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя о ран и, от всякия болезни и всякаго обстояния, да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиим умалятся раби Твои. Но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха во времени плоднаго приношения нам даруй. Облегчи, возстави и помилуй, Премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания с нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя Помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, Надеждо наша. Разсеянныя собери, заблудшия на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя вразуми, младенцы воспитай и прослави славящия Тя, изряднее же — Церковь Сына Твоего соблюди и сохрани в долготу дний. О Милостивая и Премилостивая Царице Небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатайством Твоим помилуй страну нашу и воинство ея и вся православныя христианы, сохраняющи их под кровом милости Твоея, ризою Твоею честною защити и моли из Тебе воплошагося без семене Христа, Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша. Спаси же и помилуй, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы и весь причет церковный, и весь монашеский чин, и вся правоверныя люди, поклоняющияся и молящияся пред честною Твоею иконою. Призри на всех нас призрением милостивнаго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде и на Страшнем Суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшияся во благочестии от жития сего рабы Твоя в вечней жизни со Ангелы и Архангелы и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего Бога предстанут, и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити и радости ангельския в Небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава Небесных и упование земных, Ты наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе и Твоея святыя помощи просящих. Ты Молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему. Твоя Матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко Престолу благодати Пресвятых и Животворящих Его Тайн приступати дерзаем, аще и недостойнии. Темже всечестный образ Твой и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся, грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми Богоприятными молитвами дойти Небесныя безконечныя жизни и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его купно со Безначальным Отцем и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом, во веки веков. Аминь.

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы, глас 1

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2

В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Величание

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое.

Задостойник, глас 1

Ангели, Успение Пречистыя видевше, удивишася, како Дева восходит от земли на Небо. Побеждаются естества уставы в Тебе, Дево Чистая, девствует бо рождество и Живот предобручает смерть; по рождестве Дева и по смерти жива, спасаеши присно, Богородице, наследие Твое.

happy-school.ru


Смотрите также
Copyright © Общество Русской Народной Культуры

Содержание, карта сайта.