Семинар по теме: «СИЛА. Собирание Силы» 30-31января 2015 года, г. Екатеринбург

29.12.2015


Человечество живет силой, купается в силе, ест и пьет ее. И при этом мы не знаем не только, как ею управлять, но и как ее просто видеть. Мы видим лишь её проявления в людях, животных или природных процессах…
"СВЯТОЧНАЯ СВОЗНАЯ БЕСЕДА", г.Иваново

29.12.2015


Приглашаем 5 января 2015 года в 12.00 на Святочную свозную беседу. "....Свозными или сборными беседами называли посиделки, приуроченные к Святкам, на которые собирались (свозились) из разных деревень..."
Святки 2016

29.12.2015


Приглашаем отыграть Святки 2016 на Дачи Невских ремесленных палат с 5 по 8 января 2016 г.
Следите за новостями
в наших группах:

Праздники армянской апостольской церкви в 2020 году


Великий пост (арм. Մեծ պահք) в Армянской Церкви

Великий пост длится 40 дней, от Великой Масленицы до Вербного воскресенья. Сразу за сорокадневным постом следует ещё недельный пост – Страстная Седмица.

В период поста в пищу употребляются продукты исключительно растительного происхождения. В течение поста отказываются не только от определённых видов еды, но и от страстных увлечений, многословия, лжи, ругательств и других грехов.

Бесполезно отказываться от пищи, не отказываясь при этом от греха. «Сатана тоже всегда в посте, ничего не ест, но не прекращает грешить и грешит без устали», — говорит Св. Григорий Татеваци. В «Нагорной проповеди» Христос так говорит о посте: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6: 16-18). Наш Господь учит нас, в каком духе надо всё это совершать. Как болезнь влияет на тело человека, так и грех влияет на его душу. Не через пост прощаются грехи, а волею и милостью Божией. Однако соблюдение поста играет немаловажную роль в деле очищения от грехов. Раскаяние, молитва, епитимья – вот основные условия для получения прощения и исцеления силой Божией.

40 дней поста – это период говения и покаяния; они символизируют сорокадневную молитву Христа в пустыне, когда после крещения Иисус «поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни» (Лук. 4: 1-3). Иисус взял на Себя подвиг поста ради спасения рода человеческого, вместо человеков Он принял покаяние, чтобы покаяние всех постящихся обрело реальный смысл, ибо совершается по Его примеру.

Великий Пост охватывает семь воскресений, отражающих восемь особо памятных событий: Жизнь в раю (Истинная Масленица), Изгнание, Возвращение блудного сына, Притчу о неверном Домоправителе, Притчу о неправедном Судье, Пророчество о Втором пришествии и Въезд в Иерусалим (Цахказард / Вербное воскресенье).

Средина (Мичинк) делит Великий Пост на две половины. Пост в этот день не нарушается. Только по народной традиции в этот день выпекается постная гата из незаквашенного теста.

Древними канонами от Великой Масленицы до самой Пасхи были запрещены венчания и матах (раздача милостыни в виде мяса). Однако постановлением католикоса Вазгена I было дано разрешение совершать таинство венчания в субботние и воскресные дни Великого поста, за исключением всех дней Страстной Седмицы.

Մեծ Պահքի շրջանը տևում է 48 օր` Բուն Բարեկենդանից մինչև Ս. Հարության (Զատկի) տոնի նախօրեն:

Պահքի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք:

Պահքի ընթացքում հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայհոյանքից և այլ մեղքերից: Կերակրից հրաժարվելն առանց մեղքից հետ կանգնելու` անօգուտ է: «Սատանան միշտ պահքի մեջ է, ոչինչ չի ուտում, բայց մեղք գործելուց չի դադարում և չի հոգնում», — ասում է Ս. Գրիգոր Տաթևացին: «Լեռան քարոզում» Քրիստոս պահքի մասին ասում է. «Երբ ծոմ պահեք, տրտմերես մի լինեք կեղծավորների նման, որոնք իրենց երեսներն այլանդակում են, որպեսզի մարդկանց այնպես երևան, թե ծոմ են պահում, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը, այսինքն` մարդկանց երևալը և նրանցից գովվելը: Այլ երբ դու ծոմ պահես, օծի քո գլուխը և լվա քո երեսը, որպեսզի չերևաս մարդկանց ծոմ պահող, այլ քո Հորը, գաղտնաբար, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ» (Մատթ. 6:16-18): Մեր Տերը սովորեցնում է, թե ինչ ոգով է պետք այն կատարել: Ինչպես հիվանդությունն է ազդում մարմնի վրա, այնպես էլ մեղքն է ազդում հոգու վրա: Պահեցողությունը չէ, որ մեղքը քավում է: Աստված է քավիչը: Սակայն պահեցողությունը կարևոր է քավչարար այս սրբագործության մեջ: Զղջումը, աղոթքը, ապաշխարանքը հիմնական պայմաններն են Աստծո բուժիչ և քավիչ զորությունն ստանալու:

Պահքի 40 օրը խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի քառասնօրյա աղոթքի, ծոմապահության և ապաշխարության շրջանը: Իր մկրտությունից հետո Հիսուս «հոգով անապատ առաջնորդվեց ու քառասուն օր փորձվեց սատանայից: Չկերավ ու չխմեց այն օրերին» (Ղուկ. 4:1-3): Հիսուս Իրեն ծոմապահության ենթարկեց մարդկային ցեղի փրկության համար, մարդկության փոխարեն Ինքն ապաշխարեց, որպեսզի բոլոր պահեցողություն անողների ապաշխարանքն իմաստ և իրականություն ստանան շնորհիվ Իր ծոմապահության: Քառասնօրյա պահքին հաջորդում է պահոց ևս մեկշաբաթյա շրջան` Ավագ շաբաթը: Այդ է պատճառը, որ քառասնօրյա կոչվող պահքը 48 օր է տևում: Մեծ Պահքն ունի յոթ կիրակի, յոթ հիշարժան օրեր. Բուն բարեկենդան, Արտաքսում, Անառակի, Տնտեսի, Դատավորի, Գալստյան և Ծաղկազարդ:

Մեծ Պահքը կիսվում է միջինքով: Պահքն այդ օրը չեն ընդհատում: Պարզապես ժողովրդական սովորության համաձայն` այդ օրը բաղարջից պահոց գաթա են պատրաստում: Մեծ Պահքի շրջանում վաղնջական կանոններով արգելված են եղել պսակադրությունները և մատաղը: Սակայն Վազգեն Ա կաթողիկոսի շրջաբերականով խիստ անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվեց պսակադրություն կատարել Մեծ Պահքի շաբաթ և կիրակի օրերին, բացառապես Ավագ շաբաթվա բոլոր օրերի:

Եկեղեցական տոնացույցի համաձայն տարին բաժանվում է տոնական և պահոց օրերի: Պահոց 158 օրերի մեծ մասը կարճատև պահքեր են` օրապահքեր (չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը` ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների) և շաբաթապահքեր, իսկ առավել ժողովրդականություն վայելող և ամենաերկարատև պահքը Մեծ կամ Քառասնորդական պահքն է: Ի՞նչ է պահքը: Առաջին իմաստով այն կամավոր ինքնազրկումն ու զսպվածությունն է սննդի նկատմամբ: Եկեղեցական ավանդության համաձայն` երեք տեսակի պահքեր գոյություն ունեն: Առաջինը սովորական պահքն է` կենդանական ծագում ունեցող սննդից (բացառությամբ մեղրի) և ոգելից խմիչքներից հրաժարումը: Երկրորդը սրբապահքն է` հրաժարումը նաև բուսական ծագման` ընդհուպ մինչև սոսկ աղուհացով սնվելը (Մեծ պահքի շրջանը կոչվում է նաև Աղուհացի շրջան): Երրորդը ծոմն է` միառժամանակ ընդհանրապես հրաժարումը սննդից և անգամ ջրից:

Իհարկե, կարելի է նկատի առնել պահքի օգտակարությունը նաև բժշկական տեսակետից, հատկապես Մեծի պահոց շրջանում, քանի որ գարնանամուտն առանց ճարպային, կենդանական սննդի անցկացնելը դրական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի վրա: Սակայն սխալ է այն մտայնությունը, թե պահքը սոսկ դիետա է` նիհարելու կամ որոշակի հիվանդություններից ձերբազատվելու համար: Պահքը չի սահմանափակվում միայն կենդանական սննդից հրաժարումով. այն առաջին հերթին հոգեկան ու բարոյական ամեն տեսակի ախտերից ու մոլություններից, մեղանչական մտքերից, խոսքերից ու գործերից մաքրվելն է, զղջմամբ ու ապաշխարությամբ աստվածահաճո և առաքինի կյանքին դառնալը: Պահոց շրջանում կարևոր է հոգևոր շնորնհների ու հատկապես եղբայրասիրության մեջ զորանալը, քանի որ, ինչպես Եզնիկ Կողբացին է ասում.«Մեկը կարող է կենդանու միս չուտել, բայց անընդհատ իր եղբոր միսը ծամել»: Այս պարագային կարևոր է նաև մեկ այլ ծայրահեղությունից զգուշանալը. պահք պահելը չպետք է պատճառ դառնա պահեցողության մեջ տկարացող մեր եղբայրակցին դատելու. «Ով ուտում է, թող չարհամարհի նրան, ով չի ուտում, իսկ ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով ուտում է» (Հռոմ.14:3):

Պահքի կարևորությունը առավել հարազատորեն ըմբռնելու համար պիտի ընդգծենք այն հանգամանքը, որ այն օրինադրվել է դեռևս դրախտում, և Աստծու կողմից մարդուն տրված առաջին պատվիրանը եղել է հենց պահք պահելը. «Դրախտում ամէն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտութեան ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտէք դրանից, մահկահացու կդառնաք» (Ծննդ.2:16-17):

Ի տարբերություն այլ եկեղեցիների, որոնք պարզապես թվակարգում են Մեծ պահքի 7 կիրակիները, Հայաստանյայց եկեղեցին սուրբգրային հիմք ունեցող յուրահատուկ անուններով ու խորհուրդներով է օժտել այդ կիրակիները: Դրանով նրանք կազմել են խորհրդանշական մի շղթա` արտացոլելով մարդու դրախտային կյանքի, պատվիրանազանցության ու անկման, աստվածորոնողության և աստվածային նախախնամությամբ փրկագործության ողջ ընթացքը: Պահքերի (բացառությամբ օրապահքերի) նախորդ օրերը կոչվում են «բարեկենդան», իսկ Մեծ Պահքին նախորդում է Բուն Բարեկենդանը: Բարի կենդանություն, այսինքն` բարի, անհոգ և երջանիկ կյանք. այս իմաստն է ամփոփված «բարեկենդան» անվան մեջ, որ առավելագույնս արտահայտված ենք տեսնում Բուն Բարեկենդանի խորհրդում, որը Մեծ Պահքի առաջին կիրակին է և պատկերում է մարդու դրախտային երանավետ կյանքը: Այս խորհուրդը երևում է անգամ սննդի օգտագործման մեջ, քանի որ Բուն Բարեկենդանը կենդանական և ճոխ ուտելիք գործածելու վերջին օրն է: Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին կոչվում է Արտաքսման և խորհրդանշում է մարդու` դրախտից արտաքսվելը և Աստծո տեսությունից զրկվելը: Հենց սա է խորհրդանշում ողջ Մեծ Պահքի շրջանում եկեղեցիների վարագույրների փակ մնալը և Ս. Հաղորդությունից հավատացյալների անմասն մնալը: Երրորդ կիրակին կոչվում է Անառակի և մատնանշում է առ Աստված դառնալու և կորուսյալ դրախտը գտնելու կարեվորագույն նախապայմանը` ապաշխարանքը: Չորրորդ` Տնտեսի կիրակին, ուսուցանում է նյութական հարստության տնօրինման կերպի դերը հավիտենական փրկության կամ կորստյան մեջ: Հինգերորդ` Դատավորի կիրակին, պատգամում է հարատև աղոթքի անփոխարինելի նշանակությունը փրկության համար: Վերջին` Գալստյան կիրակին, ամփոփում է Քրիստոսի ինչպես Ա Գալստյան խորհուրդը, այնպես էլ Երկրորդ գալստյան խոստումը:

Մեծ Պահքին անմիջապես հաջորդող շաբաթը կոչվում է Ավագ Շաբաթ և ընդգրկում է Փրկչի երկրային կյանքի վերջին կարևորագույն իրողությունները` հաղթական մուտքը Երուսաղեմ (Ծաղկազարդ), Վերջին Ընթրիքը, Մատնությունը, Չարչարանքները, Խաչելությունը, Մահը, Թաղումը և ի վերջո հրաշափառ Հարությունը` Ս. Զատիկը:

Когда празднуется Великий пост (арм. Մեծ պահք) в Армянской Апостольской Церкви?

04.03.2019 24.02.2020 15.02.2021 28.02.2022 20.02.2023 12.02.2024 02.03.2025 16.02.2026 08.02.2027 28.02.2028 12.02.2029

04.03.2030

arm-portal.ru

Праздники

Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху - Светлое Христово Воскресение - в следующее после полнолуния воскресенье, наступающее после весеннего равноденствия, в период с 21-го марта по 26-е апреля.

Праздник Святого Воскресения называется также Пасхой, что означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу. Пасха считается одним из величайших праздников Ветхого и в Нового Завета.

После распятия и смерти Иисуса Христа набожные люди сняли Его Тело с креста и положили во гроб, высеченный в скале. Вход в гробницу был закрыт большим камнем. Через три дня жены-мироносицы – Мария-Магдалина, Саломея и Мария, мать Иакова, пришли к гробнице, чтобы помазать тело Господа душистыми маслами. Однако, подойдя поближе, они увидели, что камень был отвален, вход в скалу был открыт, а гроб был пуст. Пока они недоумевали, перед ними предстали два мужа в одежде блистающих и  сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет: Он воскрес ...» (Лук. 24: 5-6). Жены-мироносицы донесли весть о Воскресении апостолам, после чего Иисус явился им.

Воскресение Иисуса Христа стало основой христианского вероучения. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:13-14).

В Пасху верующие красят яйца. Яйцо является символом воскресения и зарождения новой жизни. А красный цвет символизирует животворную кровь распятого Христа, пролитую во имя нашего спасения. Об окрашивании яйца в красный цвет Св. Григор Татеваци пишет: «Только в Пасху мы красим яйца, поскольку яйцо символизирует Вселенную: скорлупа похожа на небо, пленка – на воздух, белок – на воду, а желток и есть сама земля. Красный цвет означает, что мир был спасен ценой крови Христа. Когда мы берем в руки красное яйцо, мы провозглашаем наше спасение».

Накануне вечером в церквях служат Св. Литургию Сочельника, и пасхальные торжества начинаются. В воскресенье утром совершается богослужение Пасхальной Заутрени, обряд освящения четырех сторон света (Андастан), затем служат Св. Литургию. Приветствуя друг друга, христиане говорят друг другу: «Христос воскрес из мертвых!» - «Благословенно Воскресение Христово!». Радостное Пасхальное приветствие напоминает то состояние апостолов, в котором они, когда внезапно пронеслась весть о Воскресении Христовом, с изумлением и восторгом говорили друг другу: «Христос воскрес!», и отвечали: «Воистину воскрес!»

Пятидесятидневный период от Св. Пасхи (Светлого Христова Воскресения) до Пятидесятницы (Пентекосте) в Армянской Апостольской Церкви называется Хинунк. Он посвящен таинству Воскресения и Вознесения Господа, поэтому весь этот период является Господним.

Хинунк происходит от слова «пятьдесят». Первые сорок дней посвящены явлению Воскресшего Христа, «Которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1:3).

Последние десять дней Хинунка посвящены Вознесению Христа. Завершается Хинунк праздником Пятидесятницы. Согласно церковным канонам, в этом периоде нет постных дней, и можно употреблять все виды пищи.

www.qahana.am

Календарь ААЦ / Miasin.Ru

На главную » Духовная библиотека » Армянская Апостольская Церковь

В 301 году, когда Армения приняла христианство в качестве государственной религии, древний жреческий неподвижный календарь был заменён Юлианским. В своё время Юлий Цезарь произвёл реформу календаря, приняв за основу солнечный год из 365 дней и 6 часов. Каждые четыре года избыток в 6 часов составлял целые сутки, которые прибавлялись к февралю каждого четвёртого года. Этот год состоял из 366 дней и назывался високосным. Однако из-за того, что солнечный год состоит не из 365 дней и 6 часов, а 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд, разница в 11 минут и 14 секунд за 128 лет привела к ошибке в один день. Во времена папы Григория XIII разница составляла уже 10 дней. День весеннего равноденствия, принятый за 21 марта, приходится на 11 марта. Папа Григорий утвердил новый календарь и после четверга 4 октября 1582 г. были отброшены десять дней, накопившиеся с 325 года. Таким образом, день весеннего равноденствия вновь приходился на 21 марта. Чтобы избежать повторений ошибок прошлого, папа постановил считать високосным только те из вековых годов, число которых делится на 400. Разница между Юлианским и Григорианским календарём заключается в том, что в Григорианском каждые 400 лет за счёт високосных годов прибавляется не 100 дней, как в Юлианском, а 97. В результате календарь практически соответствует астрономическому времени. В то время как Юлианский календарь даёт ошибку в один день каждые 128 лет, Григорианский даёт расхождение в один день лишь за 3280 лет.Посчитав Юлианский календарь устаревшим, его стали именовать старым стилем, а Григорианский - новым.       Армянская Церковь вплоть до 1924г. руководствовалась старым стилем. Переход на новый стиль был осуществлён повелением католикоса Геворга V от 23 ноября 1923г. Согласно этому повелению, календарные расчёты Армянской Апостольской Церкви должны были осуществляться на основе нового стиля.Церковный годичный цикл

Годичный цикл Армянской Апостольской Церкви включает подвижные и неподвижные праздники и посты. Неподвижные праздники нерушимо празднуются в установленные дни, вне зависимости от даты Пасхи, а дни подвижных меняются вместе с Пасхой.

 Неподвижные праздники:• Рождественский и Крещенский сочельник – 5 января• Рождество и Богоявление – 6 января• Рождественская неделя – 7-13 января• Сретение – 14 февраля• Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля• Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября• Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 апреля

• Зачатие Пресвятой Богородицы – 9 декабря

Церковный календарь на 2010 год

Информация взята из Церковного календаря Ново-Нахичеванской и Российской Епархии ААЦ

miasin.ru

Праздники

Армянская Апостольская Церковь имеет свои праздники, которые отличаются от других христианских церквей. Каждый праздник имеет свой смысл, назначение, совет и т.д. 

Армянская церковь разделила праздники на 3 группы: 

  1. .Праздники в память святых, которые признаны Армянской церковью. 

    Церковь признаёт святыми тех: кто всю жизнь посвящал христианству, честных, служивших народу и церкви. 

  2. «Терунакан» праздники, это те праздники, которые посвящены Иисусу Христу, св. Марии, кресту и церкви. К ним относятся день недели - воскресение, пасха, троица и т.д. 
  3. Армянская церковь имеет дни поста, в эти дни люди начинают поститься, и не употреблять в пищу мясо и ещё некоторые продукты. 

    Праздники бывают переносные и непереносные. Непереносные праздники празднуются каждый год в тот же день, независимо в какой день недели они выподают. Переносные праздники празднуются каждый год в разные дни. 

ПРАЗДНИКИ

«Аветман тон»

Этот праздник посвящается – вести. К Св. Марии приходит ангел Габриель от Бога, и говорит, что она родит сына Господнего, который спасет человечество. Этой новости посвящается праздник. Этот праздник относится к непереносным праздникам и празднуется каждый год 7 – апреля. 

«Сурп Цнунд»

У каждого человека из самых святых дней считается день его рождения. Так же один из радостных праздников церкви считается день рождения Иисуса Христа. Этот день Армянская церковь празднует 6 – января. В тот же день Армянская церковь празднует крещение Иисуса Христа. 6 января, в день празднования, освящается вода. 

В ночь с пятого на шестое января во всех армянских семьях накрываются праздничные столы, с блюдами, которые посвящены этому празднику. Перед каждым блюдом ставится свечка и при свете свечек члены семьи садятся за стол. 

«Терндарач – Трндез»

Этот праздник посвящается 40 дневному пути Иисуса Христа до храма. Праздник отмечается 13 – февраля. Праздник начинается в этот день и заканчивается на следующий день утром. 

Службы в церквях в этот день начинаются вечером. После чего люди, с горящими свечками идут домой. Празднование продолжается во дворах домов. Зажигаются при помощи свечей костры. 

Костры делают молодые люди, которые обручены или недавно сыграли свадьбу. Молодые люди прыгают через костёр, держа друг друга за руку. 

Эти костры разгоняют зимний холод и темноту, и предвещают о приближении весны, а новобрачным приносят любовь, счастье и долголетие. 

«Вардавар»
(Ивана Купала)

Иисус Христос со своими учениками поднимается на гору Табор. Там он молится. После чего его лицо начинает светиться белым светом, а одежда белеет и становится светом яркой луны. Светясь Иисус говорит ученикам, что он сын Божий, но каждый из них может стать в один ряд с ним, если будет справедливым и благородным. 

В этот день старшие и младшие, мужчины и женщины льют друг на друга воду. Говорят, что эти игры начались со времён наводнения. 

Армянская церковь празднует этот праздник в один из дней, который входит в отрезок с 28 – июля по 1- августа. 

Этот праздник в старину начинался с выпусканием голубей. 

Из истории праздника известно, что этот праздник сотворил Ной. Он завещал своим детям один раз в год обливать друг друга водой, чтобы не забыть наводнение. 

«Цахказарт»
(Вербное Воскресение) 

Перед распятием и воскрешением, Иисус Христос в последний раз идёт в Иерусалим. Входящего в город Иисуса, народ встречал с большой радостью. Большинство кидали ему под ноги ветки деревьев и цветы. Этим они проявляли свою любовь и преданность Иисусу. 

«Цахказарт» в Армянской церкви входит в число переносных праздников и празднуется в первое же воскресение за неделю до празднования Пасхи. 

В этот день вечером люди обрезают ветки вербы и ивы, и приносят в церковь. Церковь украшают ветками и цветами и большую часть ветвей ставят в середине. 

Под освящением свечей Каана, освящает эти ветки, после чего они раздаются прихожанам. Люди эти ветки хранят в домах, чтобы не болеть и было плодородие и изобилие. 

«Цахказарт» больше всего любили новобрачные. После свадьбы они в первый раз шли в отцовский дом, чтоб навестить своих родителей. 

«Затик»
(Пасха)

Пасха начинается в конце Великого Поста. Этого праздника люди долго ждут и готовятся основательно. 

После распятия, через три дня Иисус Христос воскрес. Своим воскрешением он показал, что все справедливые и добрые христиане воскреснут. Воскресение распятого Иисуса Христа для всех христиан имеет такое же значение как его рождение. Поэтому оба праздника празднуются с большим размахом. 

В субботу, которая следует после Пасхи, вечером проходят службы в церквях. В этот день и последующие дни, люди встречаясь с друг другом говорят –Христос воскрес «Христос аряв и мерелоц», в ответ слышали –Воистину воскрес «Орняле арутюн Христоси». 

После прихода людей домой из церкви, накрывается стол, который говорит о конце поста. На столе присутствуют Пасхальные красные яйца. Люди дарили друг другу эти красные яйца, которые означают человеческие грехи - кровь Иисуса Христа. 

«Амбарцман тон»
(Вознесение) 

После распятия и воскрешения, Иисус Христос на земле провёл 40 дней. В это время, встречаясь с апостолами, он завешает им идти на гору Зитеняц, где он их благословляет и говорит, чтоб они проповедали христианство всем народам мира. После чего возносится на небеса. 

Этот праздник в Армянской церкви считается переносным, он празднуется на сороковой день после Пасхального воскресенья. 

Ночь праздника народ называет – «Амбарцман гишер» (Ночь Вознесения). 

В этот день девушки собирают цветы и воду из семи источников. Букетом они накрывали воду, и ночью ставили под открытым небом, чтоб она покрылась росой вознесенской ночи. Девушки писали стихи и бросали в кувшин с водой. После чего, они утром по очереди доставали свои стихи, с мыслью о том, что написанное сбудется. 

В народе этот обычай известен, как «Джан Гюлум». 

«Мариам Аствацацни Верапохум»
( Св. Девы Марии) 

Перед распятием Иисус Христос оставляет свою мать под опекой одного из апостолов. 

После распятия, Св. Дева Мария на земле проводит 15 лет. В течении этих лет со стороны противников Иисуса Христа она приговаривается к мучениям. Однаждый к ней приходит ангел Габриель и извещает её об окончании её дней на земле. Услышав об этом, она в последний раз поднимается на гору «Зитеняц» и возвращается домой. Апостолы приходят попрощаться с ней. И при присутствии апостолов она умирает. 

Из апостолов только Варфоломей не успевает попрощаться с ней. И по этой причине они открывают пещеру, где лежала она. Но открыв пещеру они увидели, что там пусто и они понимают, что Мария вознеслась на небеса. Армянская Церковь называет гибель земной жизни Марии -«Верапохум». 

«Хахох орнек»
(Освящение Винограда) 

Когда Ной спустился с горы Арарат, перед ним открылась прекрасная долина. Здесь он посадил первую ветвь винограда. Значение винограда у Армянского народа очень большое. 

Армянская церковь, освящая виноград, освящает и все новые плоды этого года. А почему для этого был выбран виноград? Потому что Иисус Христос сравнивал себя с виноградной лозой. Из винограда делают вино, которое, как сказал Иисус Христос – «Это моя кровь». 

«Мариам Аствацацни Верапохум» и «Хахох орнек» празднуются в один и тот же день, и они относятся к переносным праздникам. Эти праздники празднуются в ближайшее воскресенье к 15 августа. 

«Чраках» 

Библия призывает, что бы вовремя сбора урожая, оставляли маленькую часть для бедных и нуждающихся. Плоды, которые были оставлены, называются – «Чраках» 

«Хачверац – Сурб Хачи тон»
(Праздник Святого креста) 

«Хачверац» - означает поднимать крест. Праздник посвящается 2 главным событиям. 

После вознесения Иисуса Христа один из апостолов в Иерусалиме, во время службы поднимет крест, на котором был распят Иисус Христос для превозношения. 

Второе событие связано с тем, что возвращали крест от неверующих. В 610 году Персидский царь завоевывает Иерусалим. Он разрушает город и уносит с собой награбленное, и в месте с тем крест Иисуса Христа. Византийский император Ираклий собирает огромную армию и освобождает крест Иисуса Христа. Во время освобождения креста участвовали и армянские войска. Император Ираклий, когда шёл освобождать крест, проходил через территорию Армении. Ему помогали армянские князья и особенно княгиня Бюрех. После победы император Ираклий, возвращаясь, дарит маленький кусчек от креста этой княгине в знак благодарности. 

Народ узнав, что император Ираклий победил, встречал его с радостью и почётом. В знак победы император поднял крест и нёс его поднятым, чтоб показать всем. 

В этот праздник после вечерней службы в Армянских церквях украшают крест базиликом. Украшенный крест духовные служители и народ выносят из церкви и обносят вокруг неё. 

Украшенный базиликом крест означает крест Иисуса Христа, который возвращался по цветущим полям Армении. 

«Хачверац – Сурб Хачи тон» относится к переносным праздникам и празднуется в ближайшее к 14 сентябрю воскресенье. 

«Бун Барекентан ев Мец Пайк»
(Масленица и Великий Пост) 

В день Масленицы люди ходят в гости друг к другу или всей семьей собираются у одного стола и празднуют. Главное блюдо этого праздника является плов с изюмом и маслом. 

В этот день в старину организовывались ярмарки и народные гуляния, в которых участвовали взрослые и дети. 

Масленица в Армянской церкви празднуется всегда в воскресенье и заканчивается в тот же день вечером. На следующий день утром начинается Великий пост. 

Церковь объясняет, что Великий пост имеет духовный и материальный смысл. Духовный смысл Великого поста в том, что люди постясь, сожалели о своих содеянных грехах. Материальный смысл – организм очищается от вредных и токсичных веществ. Смысл поста показал впервые Иисус Христос, когда 40 дней он провёл в пустыни. 

К 40 дням Великого поста прибавляется 9 дней, предшествующие Пасхе и в итоге Великий пост продолжается 49 дней и заканчивается Пасхой - в день воскрешения Иисуса Христа. 

Дни Великого поста считаются трауром. В эти дни не венчаются, не крестятся и т.д. 

Масленица и Великий пост в Армянской церкви являются переносными праздниками. Они начинаются в феврале или в марте и заканчиваются в апреле. 

«Сурб Саргис»
(Святой Саргис)

История рассказывает, что Саргис был римским полководцем, живший в 4 веке. Когда он стал христианином, начал проповедовать христианство. Однако к власти приходит новый император и начинает гонение на церковь. И он был вынужден податься в бега, и так приходит в Армению. 

В это время римский император Максимилиан воюет с Арменией, и Саргис выступает на стороне Армян. 7 дней и ночей, без пищи и воды сражался Саргис. После сражения он думал, как бы достать кусочек хлеба. И вдруг, в это время поднимается ветер и ему в руки падают несколько ростков пшеницы. 

Армянский царь ему советует идти в Персию. Там Персидский царь в начале его хорошо принял, и он сражается против Персидских врагов. Однако когда царь узнал, что Саргис христианин, попросил его отречься от христианства. Саргис от этого отказался и тот приказал его убить. 

Армянская церковь праздник Св. Саргиса объявила днём благословления молодежи. 

Праздник Св. Саргиса является переносным и Армянская церковь его празднует в конце января или в начале февраля.

«Сурб Вартананц тон» 

451 году в битве геройски погибли 1036 храбрых воинов и Армянский полководец Вартан Мамиконян. Всех погибших храбрецов народ назвал «Вартанянк» - Вартанянцы. Это слово в дальнейшем носил смысл – «защитник родины, храбрый». 

Великая битва произошла 451 году 26 мая. 

Воины, под руководством Вартана Мамиконяна умерли за свою веру и родину. 

Великий пост требует, чтоб у людей была сила воли, смелость, вера и надежда. 

По этой причине Армянская церковь этот праздник празднует перед Великим Постом. 

Этот праздник относится к переносным и празднуется в один из дней, который попадает в отрезок между 29 январём и 4 мартом. 

Во вторник перед праздником «Сурб Вартанац» Армянская церковь празднует «Хевондянц тон». «Хевондянами» называли духовных служащих, которые участвовали в этой битве, и потом были казнены по приказу Персидского царя. 

«Катохике Сурб Эджмиацни тон»
(Католикосат Святой Эджмиадзин) 

В Армянской Апостольской церкви есть праздники, посвящённые церкви. 

Из них два праздника посвящены Св. Матери Эджмиацин. 

Первый праздник посвящён утверждению христианства в Армении и видению Григора Просветителя и называется «Катохике Сурб Эджмиацин». 

Второй праздник посвящён церкви Св. Матери Эджмиацин и её освящению, носит название «Шохакати тон». 

Церковь Св. Матери Эджмиацин была построена 301-303 годах. Её архитектором является Григор Просветитель, и он построил её так, какой выдел во сне. 

Этот праздник имеет большой смысл. Церковь Св. Мать Эджмиацин является местом погребения всех католикосов. Она является святым местом и местом посещение паломников. Этот праздник празднуется приблизительно через 2 месяца после Пасхи. 

«Варага Хачи тон»

Гора Варага находится возле Вана, один из старых армянский городов. По свидетельствам истории здесь нашли убежище девы: Рипсиме и её подруги, которые убежали от преследования римского императора. 

Рипсиме всегда носила с собой кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот кусочек она унаследовала от своих предков. 

В середине первого века римская императрица отправляется в Иерусалим на паломничество. Так как она очень сильно хотела увидеть могилу и крест, на котором был распят Иисус Христос. Её мечта сбывается и, возвращаясь в Рим, она получает кусочек креста, на котором распят Иисус Христос. И этот маленький кусочек в будушем передаётся от поколения к поколению и доходит до Рипсиме. 

Вскоре открывается тайник, где спрятались девы. Но перед этим Рипсиме спрятала кусочек креста в пещере. И вскоре это место забывается. 

Проходит много лет , люди ищут это место, но так и никто не смог найти его. 

По рассказам, в седьмом веке в одной из пещер горы Вараг жили монах Тодик и его ученик Овел. Они молились господу, чтоб он показал им то место, где находится тайник. В 660 году, они видят видение: в воздухе появляется светящийся крест, окружённый 12 столбами яркого света. Вся гора Вараг начинается светиться, и этот свет падает на церковь, которая стояла недалеко от горы. Монах со своим учеником бегут в церковь, где на св. столе они обнаруживают кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. 

Эта новость доходит до царя и католикоса всех Армян. Они приходят к горе Вараг и празднуют такое величайшее событие. 

На то время католикосом всех Армян был Нерсес 3. Он приказывает добавить к церковным праздникам ещё один – «Варага Сурб Хачи тон», «Святого Креста горы Варага», в память о кресте Иисуса Христа. 

На том месте где были 12 столпов света, вскоре строят церковь, которая носит название Св. Ншан. 

Этот праздник относится к переносным, и празднуется в самое близкое к 28 сентябрю воскресенье. 

«Таргманчац тон»
(Праздник перевода Библии на армянский язык) 

Месроп Маштоц и Саак Партев в Армянской церкви относятся к святым. 

В середине четвертого и в начале пятого века Армения находилась в трудном положении. Так как не существовала письменность и общий язык, на котором бы говорили все Армяне. Церковные службы проходили на разных языках. В основном это были греческий и ассирийский языки. И Библия не была переведена на армянский язык, была доступна лишь некоторым. 

В это время Месроп Маштоц и Саак Партев предприняли попытку создать армянский язык. В 405 году Месроп Маштоц пишет армянский алфавит. 

После того, как был написан алфавит, Месроп Маштоц и Сака Партев начинают открывать многочисленные школы на территории Армении. Они перевили Библию и написали много молитв и правил и т.д. 

Месроп Маштоц и Саак Партев имели много учеников, которые помогали им в переводе на армянский язык духовные писания с греческого и ассирийского языков. Ученики Месропа Маштоца и Сака Партева тоже признаны святыми со стороны Армянской церкви, большинство из них были историками и писателями. 

Благодаря этому христианство более сильно укрепилось в Армении и стало легче передавать учения и истолковывать Библию. 

Это короткое время создало столько литературных богатств в Армении, что потом оно носит название «Золотой век» армянской литературы. Армянская церковь празднует каждый год праздник Св. Переводчиков или «Таргманчац тон» в промежутке между 3 октябрем и 7 ноябрем. Празднуя этот праздник, мы благодарим этих людей, которые внесли большой вклад в духовную и литературную жизнь Армянского народа. 

Матах-жертвоприношение.

Одной из обрядовых особенностей Армянской Церкви является матах - жертвоприношение; главный смысл его - пожертвование, принесение дара Богу и сотворение милости к бедным.

Матах существовал еще во времена Григория Просветителя Армении. После победы над гуннами царь Трдат со всем своим окружением во главе с Григорием Просветителем в церкви св. Иоанна Предтечи в Тароне принес благодарственную жертву Богу, заколов множество животных и раздав их бедным.

С древних времен в Армянской Церкви установился обычай в дни больших праздников, в связи с освящением церквей или хачкаров совершать жертвоприношения.

Жертвоприношение совершается по разным причинам:

- в благодарность Богу за избавление от несчастья или ниспослание благополучия

- как ходатайство за упокоение душ усопших

- во искупление грехов и ради спасения души.

Для жертвоприношения необходимо два компонента: 

животное и соль. Животное должно быть особью мужского пола. 

Это может быть бычок, баран, петух или голубь. Когда закалывают бычка, его мясо раздают в 40 домов, мясо барана - в 7 домов, петуха - в 3 дома. Мясо не должно оставаться на следующий день. Если в жертву приносится голубь, то его выпускают в небо. Соль должна быть освящена - этим также матах отличается от языческого жертвоприношения.

Мясо варится в воде, приправленной солью и только. Как раньше, так и сегодня многие клирики и богословы Сестер Церквей обвиняют Армянскую Церковь за матах, считая его остатком иудаизма, язычества и варварства.

Однако обычай армянского матаха является глубоко человеколюбивым, христианским обычаем, который дает возможность верующим выразить свою любовь к Богу, проявить милосердие, помогая бедным и т.д.

Истоки матаха идут от Авеля, Ноя, Авраама, Исаака и других праотцев. Сам Христос во время тайной вечери вкушал мясо пасхального агнца, который является матахом, завещанным пророком Моисеем. 

masis-himki.ru

Армянская Пасха (Затик) в 2019 году: традиции и особенности праздничного стола | Армения сегодня

Армения, где христианство было провозглашено государственной религией в 301 году, стала первым в мире христианским государством.

Большинство жителей страны являются христианами, и к главному религиозному празднику – армянской Пасхе (Сурб Затик) – здесь отношение особое. Предположительно, слово Затик происходит от слова «азатутюн», означающего «свобода» – от смерти, страданий и зла.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) использует в основном Григорианский, а не Юлианский календарь как православные. То есть она живет в том же церковном ритме, что и католики. Поэтому армянская Пасха (Затик) в 2019 году будет 21 апреля (для сравнения: у православных 28 апреля).

Даты празднования армянской Пасхи на ближайшие годы

год – дата празднования

2019 – 21 апреля2020 – 12 апреля2021 – 4 апреля2022 – 17 апреля2023 – 9 апреля2024 – 31 марта

2025 – 20 апреля

Армянская Пасха в 2019 году: почему 21 апреля

Действительно – по разным данным от 90% до 95% жителей Армении признают себя приверженцами Апостольской церкви (ААЦ). Но главное христианское торжество – праздник Светлой Пасхи – они празднуют в тот же день, что и католики. На первый взгляд здесь есть противоречие, но если немного углубиться в историю, все становится на свои места.

Мало кто знает, что Армения приняла христианство как государственную религию еще в далеком 301 году нашей эры. В тот же момент народ перешел на новую систему летоисчисления: вместо местного календаря (его еще называли жреческий неподвижный календарь) повсеместно стал применяться Юлианский, названный в честь легендарного Гая Юлия Цезаря.

Более тысячи лет страна (да и вообще вся христианская цивилизация) и жила по этому календарю. Его суть в том, что за год принимается временной отрезок из 365 дней и 6 часов. Соответственно за каждые 4 года набегают «лишние» 6*4 = 24 часа, поэтому периодически в календаре появляется 29 февраля.

Однако в 16 веке во времена правления Папы Римского Григория XIII уже было известно, что на самом деле «лишняя» разница за каждый год составляет не 6 часов, а немного меньше – 5 часов 48 минут и 46 секунд. Получилось так, что человечество «убежало» за все эти годы на целых 10 дней вперед.

Эту досадную неточность решили устранить, поэтому страны с католической церковью и решили перейти на новый календарь, который не мудрствуя лукаво назвали Григорианским. Православие же отказалось принять эту реформу и по сей день продолжает пользоваться старым стилем, т.е. Юлианским календарем.

Впрочем, Армянская апостольская церковь также пользовалась им вплоть до 1924 года. Однако под конец уже далекого 1923 года, а именно – 6 ноября – армянский священник, Католикос Всех армян Геворг V, решил также присоединиться к григорианскому летоисчислению, о чем издал соответствующее повеление.

Таким образом, уже без малого сто лет армянский народ отмечает Затик именно вместе с католиками. Поэтому на вопрос о том, какого числа армянская Пасха в 2019 году, можно ответить определенно: это 21 апреля.

Правда, иногда бывает и так, что католическое и православное торжество совпадают – например, в 2025, 2028 и других годах (см. таблицу).

При этом сам принцип расчета даты празднования единый и очень простой – это первое воскресенье, которое наступает после весеннего полнолуния. Здесь нужно сделать пояснение.

Дело в том, что астрономическая весна наступает не 1 марта (как календарная), а всегда 20 марта. Это весенне равноденствие – долгота дня и ночи в эти сутки одинаковы: по 12 часов.

Затем христиане определяют первое полнолуние и в ближайшее воскресенье отмечают саму Пасху. Но поскольку Юлианский и Григорианский календари «живут» с разницей в 13 дней, дата торжества тоже часто меняется, хотя и иногда православная и католическая Пасха совпадает.

Традиции и значение армянской Пасхи

Интересно отметить, что в буквальном переводе слово «Затик» означает «освобождение от пыток». Действительно – Пасха представляет собой главное христианское торжество, когда верующие отмечают воскресение Спасителя. Его смерть стала той самой искупительной жертвой для всего человечества, благодаря которой люди могут рассчитывать на милосердие и прощение всех своих грехов.

Армяне понимают значение этого торжества точно так же, как и вся христианская цивилизация. Однако у них есть и свои собственные традиции встречи праздника. Вот почему вопрос о праздновании этого светлого дня интересен не менее, чем вопрос о том, когда будет армянская Пасха в 2019 или любом другом году.

Собственно отличий немного, но они, конечно есть:

Прежде всего, армяне, приветствуя друг друга в этот день, говорят: «Христос аряв и мерелоц!», что означает: «Христос воскрес из мертвых». На это приветствие принято отвечать: «Орняле арутюн Христоси», что означает: «Благословенно Воскресение Христово».В праздничный день повсеместно проходят богослужения армянских церквей. Начинаются они еще ночью и заканчиваются ранним утром.

А днем армяне собираются за столом, на который ставят традиционные весенние блюда с большим количеством разнообразной зелени, а еще плов с изюмом, отварную рыбу и яйца. Красят их в основном в красный цвет, что символизирует кровь Христову. Куличи также могут присутствовать, однако они распространены не настолько широко.

Конечно, к столу подается и праздничное вино. Причем это единственный алкогольный напиток, который позволительно выпить в такой праздник. Оно может быть только красным, что, возможно, тоже связано с символом крови Христа. А еще виноградная лоза является символом христиан – это как крепкая, дружная семья братьев и сестер, которые радуются вместе великому дню.

Как только все домашние соберутся вместе, начинаются настоящие «яичные бои». Это добрая армянская традиция сродни нашей. Один человек держит яйцо в руке, а другой бьет его так сильно, как только сможет. Чье яйцо выдержит удар, тот победитель – ему и отдают разбитое. Хотя, конечно, проигравших не бывает, ведь в таком соревновании легко и «отыграться».

Очищенные яйца кладут в брутч – это такой армянский бутерброд на лаваше. На лепешку добавляют раскрошенное яйцо (его разделяют руками, без ножа) и веточку тархуна – благо, в это время ее уже можно достать в огороде. Вся эта красота заворачивается в рулетик и дружно съедается за считанные секунды.

Конечно, заворачивать можно и другие ингредиенты – например, ту же рыбу. Но традиционный рецепт предполагает использование только яйца и тархуна.

Что касается выпечки, то армяне в основном предпочитают выпекать не куличи, а гату. Это сладкое кондитерское изделие, во многом напоминающее вкусную булочку. Правда, по традиционному рецепту гата выпекается без дрожжей, но это, как говорится, уже дело вкуса.

Вот так отмечают Пасху армяне – дружно, вкусно и со своим национальным колоритом. Разные страны – разные традиции. Но суть торжества едина: Спаситель воскрес и освободил человека от его греха. Поэтому когда бы ни отмечалась Пасха, она все равно остается понятной практически каждому человеку. 

«Затик» Армянская Пасха традиции и особенности

newshay.com

Праздники Армянской Апостольской Церкви

4 августа

Свв. 200 патриархов Третьего Вселенского Собора в Эфесе (431 год)

Третий Вселенский Собор (431 год), созван­ный императором Феодосием II, состоялся в сто­лице Малой Азии Эфесе и проходил в обстановке ожесточенной борьбы православной Церкви с уче­нием бывшего Константинопольского патриарха Нестория. Патриарх проповедовал, что Иисус Хри­стос родился человеком и стал всего лишь «обите­лью Божества», а Дева Мария в свою очередь была не Богородицей, а лишь «человекородицей». Епи­скоп Кирилл Александрийский добился осуждения учения Нестория. Собор принял формулировку Кирилла, согласно которой «из двух естеств, Боже­ства и человечества, един Еммануил, един Господь Иисус Христос, един истинный Сын Бог и вместе человек, не человек обоготворенный, подобный тем, кои благодатию соделываются причастниками божественного естества, но истинный Бог, Кото­рый ради нашего спасения явился в человеческом образе». Армянская Церковь приняла эфесские по­становления и внесла в свой календарь день Отцов Третьего Вселенского Собора.

Спустя двадцать лет, осенью 451 года, импера­тор Маркиан созвал в городе Халкидоне Четвертый Вселенский Собор для пересмотра формулировок первых трех Соборов. Армянская Церковь отказа­лась участвовать в Соборе и отвергла его формулировки и постановления. Собор положил начало расколу в Церкви, которая разделилась на два крыла: древние восточные церкви остались на позициях первых Вселенских Соборов, а против них стали вы­ступать католическая и ортодоксальная церкви.

11 августа

Праздник Шохакат: Озарение Св. Эчмиадзина по видению св. Григора,Просветителя Армении

Праздник Шохакат (Озарения) связан с по­разительным видением Григора Просветителя, которому в 302 году было явление Христа в окру­жении небесных сил. Господь направил луч света на языческое капище у царского дворца в Вагаршапате и повелел построить на его месте храм. Григор разрушил капище и в августе 303 года возвел над ним церковь, которую освятил накануне праздни­ка Успения Богородицы.

Неподалеку от кафедраль­ного храма он построил другую церковь, которую назвал Шохакат. С целью увековечения видения св.

Григора кафедральный собор получил название Эчмиадзин – «Место сошествия Единородного».

12 августа

ВЕРАПОХУМН СУРБ АСТВАЦАЦНИ. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Успение Богородицы – один из пяти главных праздников Армянской Церкви. Он посвящен ухо­ду из жизни Богородицы.

Последнее упоминание о Марии в канони­ческих текстах содержит книга «Деяния святых апостолов». Ее автор Лука описывает, как после воскресения Иисуса Христа Мария постоянно пребывала в молитве с Его учениками и учени­цами. Согласно агиографическим сборникам, ар­хангел Гавриил явился Марии с вестью, что вскоре она усопнет и через три дня будет взята на небо. Мария «воспряла духом» и вместе с матерью апо­стола Иоанна Саломией поднялась на Елеонскую гору для молитвы. В третьем часу дня комнату Марии озарил ослепительный свет, и Христос в окружении ангелов сошел с неба принять душу матери.

Армянский историограф XIII века Киракос Гандзакеци, ссылаясь на древние источники, изло­жил предание об успении Богородицы через 15 лет после распятия Иисуса. На ее похоронах присут­ствовали все апостолы, кроме Варфоломея (другие источники называют Фому). Прибыв в Иерусалим, Варфоломей пожелал в последний раз увидеть Бо­городицу и проститься с ней. Когда сдвинули пли­ту, прикрывавшую гробницу, тела там не оказа­лось. Согласно ангельскому предсказанию, Мария вознеслась на небеса.

Богородицу призывают как заступницу перед Христом. В Армянской Церкви главнейшими за­ступниками после Богородицы считаются Иоанн Креститель, архидьякон Стефан и креститель Ар­мении Григор Просветитель.

После литургии в день Успения Богородицы в церквях соверша­ется благословение винограда. Обряд не совме­щен с праздником, а лишь приурочен к нему, по­скольку виноград в Армении созревает именно в эту пору.

По освященной традиции первый урожай всег­да приносился в храм как благодарность Творцу за дарованные земные блага. Священнослужитель читает соответствующие фрагменты из Библии, троекратно благословляет лозу, после чего плоды раздаются прихожанам. В старину обряд совер­шался в прицерковном винограднике или в саду одного из служителей.

Литургическое вино изготавливается из чер­ного винограда. Во время последней вечери Иисус взял чашу с красным вином и, возблагодарив, по­дал ее апостолам со словами: «Пейте из нее все; ибо это есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Иисус образ­но сравнивал Себя с сыном виноградаря и с ви­ноградной лозой:

«Я есмь истинная виноградная Лоза,

а Отец Мой – Виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и вся­кую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пре­бывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».

13 августа

Поминовение усопших

21 августа

Свв. Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы. Свв. жен-мироносиц

Иоаким и Анна. Из Библии известно, что царю Давиду «Бог с клятвою обещал от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на пре­столе его». Отец Марии Иоаким происходил из рода царя Давида, а ее мать Анна – из рода первосвящен­ника Аарона. Таким образом, царь-пророк был пря­мым предком Иисуса Христа, почему Иисуса неред­ко называли Сыном Давидовым.

До пожилых лет супруги не имели детей, но продолжали терпеливо молиться, прося послать им дитя. Ангел поведал Иоакиму, что его «отпрыск предрешен Богом, и то, что родится от тебя, будет в почитании все века и до скончания их». Ангел воз­вестил также, что его жена зачнет дочь, «которая будет в храме Бога, и Дух Святой почиет на ней... И сама она будет благословенна и станет Матерью вечной благодати».

День памяти Иоакима и Анны Церковь утвер­дила в IV веке.

Жены-мироносицы. После распятия Иисуса Христа Его ученицы Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломия рано утром пришли к гробнице, собираясь, как того требовал обычай, совершить над Иисусом послепогребальный обряд помазания ароматами. Не обнаружив тела, Мария Магдалина воскликнула с плачем: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Увидев стоявшего там же воскресшего Христа, Мария приняла Его за садовника и попросила сказать, куда унесли тело Иисуса. Узнав Христа, она назвала не как обычно «равви» («учитель»), но «раввуни» («владыка»), тем самым окончательно признав в Нем властителя душ и жизни. Мария услышала от Христа: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». По преда­нию, Магдалина проповедовала Евангелие в Риме, а скончалась и была погребена в городе Эфесе. В IX веке ее мощи были перенесены в Константинополь.

Календарь церковных праздников Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ, 2012 г.

Всего проголосовало 7 человек

noev-kovcheg.ru


Смотрите также
Copyright © Общество Русской Народной Культуры

Содержание, карта сайта.